פוסק הדור 232 תוצאות

פוסק הדור

הפינה של מרן: שבות דשבות בשבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: שבות דשבות בשבת
י"ג בשבט תשעח | 29/01/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: שבות דשבות בשבת (יביע אומר)

הפינה של מרן:     דיני ופרטי יום טו בשבט
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דיני ופרטי יום טו בשבט
י"ב בשבט תשעח | 28/01/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני ופרטי יום טו בשבט (יביע אומר)

הפינה של מרן: מלאכה שאין צריכה לגופה בשבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: מלאכה שאין צריכה לגופה בשבת
י' בשבט תשעח | 26/01/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכה שאין צריכה לגופה בשבת (יביע אומר)

הפינה של מרן: למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ
ט' בשבט תשעח | 25/01/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ (יביע אומר)

הפינה של מרן:  דיני צביעה בשבת במשקין ובאוכלין
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דיני צביעה בשבת במשקין ובאוכלין
ח' בשבט תשעח | 24/01/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני צביעה בשבת במשקין ובאוכלין (יביע אומר)

הפינה של מרן:   חיזוק האמונה בהקב"ה
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: חיזוק האמונה בהקב"ה
ז' בשבט תשעח | 23/01/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חיזוק האמונה בהקב"ה (יביע אומר)

הפינה של מרן:  דיני הנאה ממלאכת גוי שנעשתה בשבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דיני הנאה ממלאכת גוי שנעשתה בשבת
ו' בשבט תשעח | 22/01/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני הנאה ממלאכת גוי שנעשתה בשבת (יביע אומר)

הפינה של מרן:  ויאמינו בה' ובמשה עבדו
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: ויאמינו בה' ובמשה עבדו
ה' בשבט תשעח | 21/01/18 | ישי כהן | 1 תגובות

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ויאמינו בה' ובמשה עבדו (יביע אומר)

הפינה של מרן: מלאכה שאין צריך לגופה
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: מלאכה שאין צריך לגופה
כ"ז בטבת תשעח | 14/01/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכה שאין צריך לגופה (יביע אומר)

הפינה של מרן: דיני שמירת שבת לעניין יולדת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דיני שמירת שבת לעניין יולדת
כ"ה בטבת תשעח | 12/01/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני שמירת שבת לעניין יולדת (יביע אומר)