kve, prjh..  Maccabeats  אברהם יפה..  אומן
קווים אדומים 1 תוצאות

קווים אדומים

יאיר גרבוז
כמה מילים ליאיר גרבוז
כ' באדר תשעה | 11/03/15 | שרי שטיירמן | 1 תגובות

יאיר גרבוז כינה אותם משתלטים, יהושוע סובול הגדיל לעשות וכינה אותם טיפשים. מה אתם עושים גרבוז את סובול כשאתם אוהבים? יורקים? שרי שטיירמן על מזוזות, נשיקות וגם על חוטים וקווים אדומים