אברהם רביץ הוא הסלובדקאי האחרון שעזב את העולם בשנת תשס"ט, סגר עידן של שלוחי דרבנן מסוג אחר. האיש שידע להגיד בעוז את דבר היהדות החרדית, הלך לעולמו אחרי 20 שנה בתפקיד יו"ר דגל התורה.