אור החיים 78 תוצאות

אור החיים

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
ד' באייר תשפא | 16/04/21 | יוסי אליטוב

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: סוד טהרת המצורע: דווקא רפואה שמנוגדת לכל הגיון בריאותי ושכלי, היא זו שמבריאה את המצורע (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
כ"ז בניסן תשפא | 09/04/21 | יוסי אליטוב

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: סוד הקרבן: מדוע הבהמה נבחרה לעלות כקרבן במקום החוטא? ואיך מסתלקת מהחוטא מדרגת האדם שבו בעת מעשה העבירה? (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
י"ב בניסן תשפא | 25/03/21 | יוסי אליטוב

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: "למען תספר באוזני בנך": הנרטיב של יציאת מצרים הוא שבעשר המכות ראינו במוחש כי אין עוד מלבדו ויש רק בעל הבית אחד לעולם (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
ה' בניסן תשפא | 18/03/21 | יוסי אליטוב

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: חג הקרבן היהודי: כל מי שעוסק בקירוב רחוקים - הקירוב הוא הקרבן העכשווי שאף ימנע ממנו מצב של חטא ושגגה (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
כ"ז באדר תשפא | 11/03/21 | יוסי אליטוב

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה: האם מלאכת הפרנסה נעשית מאליה? ומה עלינו לעשות בשבת כדי להשפיע על ששת ימי החול הבאים? (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
כ"א באדר תשפא | 05/03/21 | יוסי אליטוב | 1 תגובות

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: אות היא ביני ובינכם: סוד השבת הוא סוד הנשמה היתירה הבאה אלינו בכניסת השבת ומרוממת אותנו לגבהים. ישנם רק תנאים מתי הנשמה משפיעה עלינו לטובה (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
י"ג באדר תשפא | 25/02/21 | יוסי אליטוב

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: 'ואתה תצווה את בני ישראל': משה רבינו נבחר לגואל האחרון וקץ הגלות הופקד בידיו. אלא שהוא אינו חפץ לגאול עם של בטלנים מהתורה (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
ו' באדר תשפא | 18/02/21 | יוסי אליטוב

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: "אם כסף תלווה את עמי, לא תהיה לו כנושה״: כשאתה מסייע לאדם, אל תתנשא עליו, כי הכסף אינו שלך. נבחרת משמים לשמש כקופאי וצינור שדרכך עוברים כספי העני (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
ל' בשבט תשפא | 12/02/21 | יוסי אליטוב

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: במה אנו שונים מאמה עבריה? מדוע נגזר עלינו מעמד של עבדים בגלות על פני אלפי שנים? ולמה על פי תורה עלינו לצאת מהגלות, גם ללא תורה ומצוות, חינם אין כסף (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
כ"ב בשבט תשפא | 04/02/21 | יוסי אליטוב | 1 תגובות

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: ״והיתם לי סגולה מכל העמים״ | מה עושה אותנו היהודים שונים מהאומות: המעשים שלנו או המקור ממנו אנו יונקים את החיים והחיוניות (יהדות)