אור החיים אקטואלי 29 תוצאות

אור החיים אקטואלי

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
כ"א באדר תשפא | 05/03/21 | יוסי אליטוב | 1 תגובות

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: אות היא ביני ובינכם: סוד השבת הוא סוד הנשמה היתירה הבאה אלינו בכניסת השבת ומרוממת אותנו לגבהים. ישנם רק תנאים מתי הנשמה משפיעה עלינו לטובה (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
י"ג באדר תשפא | 25/02/21 | יוסי אליטוב

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: 'ואתה תצווה את בני ישראל': משה רבינו נבחר לגואל האחרון וקץ הגלות הופקד בידיו. אלא שהוא אינו חפץ לגאול עם של בטלנים מהתורה (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
ו' באדר תשפא | 18/02/21 | יוסי אליטוב

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: "אם כסף תלווה את עמי, לא תהיה לו כנושה״: כשאתה מסייע לאדם, אל תתנשא עליו, כי הכסף אינו שלך. נבחרת משמים לשמש כקופאי וצינור שדרכך עוברים כספי העני (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
ל' בשבט תשפא | 12/02/21 | יוסי אליטוב

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: במה אנו שונים מאמה עבריה? מדוע נגזר עלינו מעמד של עבדים בגלות על פני אלפי שנים? ולמה על פי תורה עלינו לצאת מהגלות, גם ללא תורה ומצוות, חינם אין כסף (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
כ"ב בשבט תשפא | 04/02/21 | יוסי אליטוב | 1 תגובות

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: ״והיתם לי סגולה מכל העמים״ | מה עושה אותנו היהודים שונים מהאומות: המעשים שלנו או המקור ממנו אנו יונקים את החיים והחיוניות (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
ט"ו בשבט תשפא | 28/01/21 | יוסי אליטוב

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: הלקח האמוני מקריעת ים סוף: אתם רוצים ישועה? תיכנסו לתוך המים, תאמינו בי ללא ספקות, ורק בכוח האמונה הים יקרע לשניים (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
ט' בשבט תשפא | 22/01/21 | יוסי אליטוב

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: למכות מצרים הייתה מטרה אחת: לצרוב בתודעת בני ישראל לדורות שאין אף כוח בבריאה זולת הבורא. מכוח המכות, אנו מאמינים עד היום שאין עוד מלבדו (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
א' בשבט תשפא | 14/01/21 | יוסי אליטוב

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: הדיאלוג המכונן בין משה רבינו לאלוקים: הגערה, התובנה שאין רע יורד מלמעלה והגעגועים לאבות וההסכמה משמים לטענת משה למה הרעותה לעם הזה (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
כ"ג בטבת תשפא | 07/01/21 | יוסי אליטוב

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: לבטוח בהשם זה לא רק לקוות ולצפות לטוב משמים שאולי יבוא אלא להאמין בביטחון מוחלט ובמאת האחוזים שהישועה בוא תבוא, לא אולי ולא כמעט (יהדות)

תובנות אקטואליות מאור החיים על הפרשה
אליטוב מגיש: תובנות אקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה
ט"ז בטבת תשפא | 31/12/20 | יוסי אליטוב

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת' בה מובאים מסרים אקטואליים מ'האור החיים' הקדוש • והשבוע: מה הם ניצוצות החיים? מהו הייעוד של כל יום בחיי האדם? על מה אנו נשפטים בכל לילה? ומדוע בתחילת האנושות, אנשים חיו גם 900 שנים? (יהדות)