806  z  אברומי..
בית הכנסת העתיק בעין גדי 2 תוצאות

בית הכנסת העתיק בעין גדי

הטכנולוגיה מוכיחה: התנ''ך לא השתנה
הטכנולוגיה מוכיחה: התנ''ך לא השתנה
כ"ג באלול תשעו | 26/09/16 | דניאל הרץ | 4 תגובות

טכנולוגיה חדישה של קריאת תלת מימד אפשרה לקרוא מגילה שרופה בת 2000 שנה שנמצאה בעין גדי עם שני הפרקים הראשונים של ספר ויקרא בנוסח המדויק שבידינו (בארץ)

התנגדות חילונית לשחזור ביה"כ העתיק
החילונים התנגדו לשחזור בית הכנסת העתיק בעין גדי
י"א באלול תשעו | 14/09/16 | נתנאל לייפר | 5 תגובות

נדחתה התכנית לשחזור בית הכנסת העתיק והייחודי בקיבוץ עין גדי בשל התנגדות התושבים החילונים במקום שחוששים מבית הכנסת ומקווה הטהרה שתוכננו במקום (בארץ)