www..  אחיו של..
ברכות התורה 3 תוצאות

ברכות התורה

שיעורו השבועי של חבר 'המועצת' הגאון רבי דוד יוסף
השיעור השבועי של חבר 'המועצת' הגר"ד יוסף: ליל שבועות ו'ברכות התורה'
כ"ב באייר תשעו | 30/05/16 | ישי כהן

חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אבין מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: ליל שבועות וברכות התורה (הלכה ברורה)

שיעורו השבועי של הגר"ז כהן: ניצול הזמן ללימוד
שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן: ניצול הזמן ללימוד
כ"ז בכסלו תשעו | 09/12/15 | ישי כהן | 25 תגובות

"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הנוסח המדויק של ברכות התורה (יהדות)

שולחן שבת
שלוש ברכות בברכת התורה - מדוע?
ג' באלול תשעד | 29/08/14 | הרב יהודה שטרן | 3 תגובות

הראשונים נחלקו האם דרשת הפסוק 'כי שם ה' אקרא', היא לימוד גמור וממילא ברכת התורה היא מדאורייתא או שהדרשה זה רק אסמכתא בעלמא וברכת התורה היא מדרבנן (יהדות)