דרך ישרה 942 תוצאות

דרך ישרה

יומא עב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא עב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ג בתמוז תשפא | 23/06/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף עב', שלישי, יב' תמוז תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא עא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא עא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ב בתמוז תשפא | 22/06/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף עא', שני, י' תמוז תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא ע' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא ע' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"א בתמוז תשפא | 21/06/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף ע', ראשון, י' תמוז תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא סט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא סט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט' בתמוז תשפא | 19/06/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף סט', שבת קודש, ט' תמוז תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא סח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא סח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ח' בתמוז תשפא | 18/06/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף סח', שישי, ח' תמוז תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא סז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא סז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ז' בתמוז תשפא | 17/06/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף סז', חמישי, ז' תמוז תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא סו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא סו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ז' בתמוז תשפא | 17/06/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף סו', רביעי, ו' תמוז תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא סה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא סה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ה' בתמוז תשפא | 15/06/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף סה', שלישי, ה' תמוז תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא סד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא סד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ה' בתמוז תשפא | 15/06/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף סד', שני, ד' תמוז תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא סג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא סג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ג' בתמוז תשפא | 13/06/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף סג', ראשון, ג' תמוז תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)