דרך ישרה 929 תוצאות

דרך ישרה

פסחים קז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
פסחים קז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ה באדר תשפא | 09/03/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת פסחים קז', שני, כד' אדר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

פסחים קו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
פסחים קו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ה באדר תשפא | 09/03/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת פסחים קו', ראשון, כג' אדר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

פסחים קה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
פסחים קה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ב באדר תשפא | 06/03/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת פסחים קה', שבת קודש, כב' אדר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

פסחים קד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
פסחים קד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"א באדר תשפא | 05/03/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת פסחים קד', שישי, כא' אדר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

פסחים קג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
פסחים קג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ' באדר תשפא | 04/03/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת פסחים קג', חמישי, כ' אדר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

פסחים קב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
פסחים קב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ט באדר תשפא | 03/03/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת פסחים קב', רביעי, יט' אדר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

פסחים קא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
פסחים קא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ט באדר תשפא | 03/03/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת פסחים קא', שלישי, יח' אדר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

פסחים ק • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
פסחים ק • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ז באדר תשפא | 01/03/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת פסחים ק', שני, יז' אדר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

פסחים צט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
פסחים צט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ז באדר תשפא | 28/02/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת פסחים צט', ראשון, טז' אדר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

פסחים צח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
פסחים צח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ו באדר תשפא | 27/02/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת פסחים צח', שבת קודש, טו' אדר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)