דרך ישרה 913 תוצאות

דרך ישרה

שבת קיט-קכ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קיט-קכ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"א בתמוז תשפ | 03/07/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קיט'-קכ', שישי-שבת, יא'-יב' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קיח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קיח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י' בתמוז תשפ | 02/07/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קיח', חמישי, י' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קיז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קיז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט' בתמוז תשפ | 01/07/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קיז', רביעי, ט' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קטז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קטז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ח' בתמוז תשפ | 30/06/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קטז', שלישי, ח' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קטו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קטו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ח' בתמוז תשפ | 30/06/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קטו', שני, ז' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קיד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קיד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ו' בתמוז תשפ | 28/06/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קיד', ראשון, ו' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קיב-קיג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קיב-קיג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ד' בתמוז תשפ | 26/06/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קיב'-קיג', שישי-שבת, ד'-ה' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קיא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קיא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ג' בתמוז תשפ | 25/06/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קיא', חמישי, ג' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קי • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קי • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ב' בתמוז תשפ | 24/06/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קי', רביעי, ב' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
א' בתמוז תשפ | 23/06/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קט', שלישי, א' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)