דרך ישרה 962 תוצאות

דרך ישרה

ביצה כד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ביצה כד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ח בתשרי תשפב | 24/09/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ביצה דף כד', שישי, יח' תשרי תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ביצה כג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ביצה כג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ז בתשרי תשפב | 23/09/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ביצה דף כג', חמישי, יז' תשרי תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ביצה כב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ביצה כב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ז בתשרי תשפב | 22/09/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ביצה דף כב', רביעי, טז' תשרי תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ביצה כא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ביצה כא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ו בתשרי תשפב | 21/09/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ביצה דף כא', שלישי, טו' תשרי תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ביצה כ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ביצה כ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ד בתשרי תשפב | 20/09/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ביצה דף כ', שני, יד' תשרי תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ביצה יט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ביצה יט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ג בתשרי תשפב | 19/09/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ביצה דף יט', ראשון, יג' תשרי תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ביצה יח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ביצה יח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ב בתשרי תשפב | 18/09/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ביצה דף יח', שבת, יב' תשרי תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ביצה יז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ביצה יז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"א בתשרי תשפב | 17/09/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ביצה דף טז', שישי, יא' תשרי תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ביצה טז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ביצה טז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"א בתשרי תשפב | 17/09/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ביצה דף טז', חמישי, י' תשרי תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ביצה טו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ביצה טו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט' בתשרי תשפב | 15/09/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ביצה דף טו', רביעי, ט' תשרי תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)