דרך ישרה 776 תוצאות

דרך ישרה

ברכות יט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ברכות יט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ה בטבת תשפ | 22/01/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות יט', רביעי, כה' בטבת תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ברכות יח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ברכות יח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ד בטבת תשפ | 21/01/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות יח', שלישי, כד' בטבת תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ברכות יז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ברכות יז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ג בטבת תשפ | 20/01/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות יז', שני, כג' בטבת תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ברכות טז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ברכות טז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ב בטבת תשפ | 19/01/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות טז', ראשון, כב' בטבת תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ברכות יד-טו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ברכות יד-טו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ' בטבת תשפ | 17/01/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות יד'-טו', שישי-שבת, כ'-כא' בטבת תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ברכות יג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ברכות יג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ט בטבת תשפ | 16/01/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות יג', חמישי, יט' בטבת תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ברכות יב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ברכות יב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ט בטבת תשפ | 16/01/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות יב', רביעי, יח' בטבת תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ברכות י • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ברכות י • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ט בטבת תשפ | 16/01/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות י', שני, טז' בטבת תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ברכות ט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ברכות ט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ו בטבת תשפ | 12/01/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות ט', ראשון, טו' בטבת תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ברכות ז-ח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ברכות ז-ח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ג בטבת תשפ | 10/01/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות ז'-ח', שישי-שבת, יג'-יד' בטבת תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)