כשנסתלק המגיד הקדוש מקוזניץ זי"ע בעל ה'עבודת ישראל' התפלגו החסידים בין שני ממלאי מקומו הקדוש. חלק גדול קיבלו עליהם את מרותו של בנו הרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקוז'ניץ, וחלק אחר הלכו אל תלמידו הרה"ק רבי שמחה בונם מפרשיסחא.

רבי יצחק מאיר אלטער בעל החידושי הרי"ם ראש השושלת לבית גור הסתופף בתחילה אצל רבי משה מקוזניץ, שם היה מהאריות שבחבורה. אך כעבור תקופה עזב את הרבי, ופנה לחצר פרשיסחא.

הסיבה לכך היתה, החידושי הרי"ם שהיה נמנה כיד ימינו הקרוב ביותר של רבי משה מקוזניץ, השתתף פעם באירוע חסידי אשר גדולי הרבנים היו שם, וכאשר אלו הקניטו את הרבי בשאלות, פתח החידושי הרי"ם את פיו בחכמה, וענה להם בחריפות שכלו על שאלותיהם הקשות. הרבי נהנה מאוד מתשובותיו, ונשק לו על מצחו בפני הקהל, כאות חיבה. אז החליט החידושי הרי"ם לעזוב את חצר קאזניץ, באמרו, איני מחפש רבי שיכבדני, אני מחפש רבי שיחנכני.

הקפידה וההקרבה

הרבי מקוזניץ אשר קדוש היה לא קיבל זאת בשמחה, וקפידתו השפיעה על החידושי הרי"ם. שלושה עשר פעמים נסע החידושי הרי"ם לפרשיסחא, ובכל פעם נפטר לו א' מבניו ה"י.

אך החידושי הרי"ם שהבין מדוע בא לו הראה הזאת, לא הרפה מדבקותו ברבי בונם והמשיך לנסוע ולהסתופף בצילו הטהור.

תולדות חייו

הרה"ק רבי יצחק מאיר  מגור זי"ע נולד בשנת תקנ"ט לאביו הגה"ק רבי ישראל ראטענברג זצ"ל אבד"ק מאגנישוב ואח"כ רב בגור, שהיה מתלמידי הקדושת לוי מבארדיטשוב ונכד המהר"ם מרוטנבורג,  ולאמו הרבנית חיה שרה בת רבי יעקב יצחק הלוי. שמו בישראל נקרא יצחק ע"ש רבי לוי יצחק מברדיטשוב, ומאיר, על שם הבטחת המגיד מקוזניץ שאמר לאמו כי בנה יאיר את העולם. הרבי גדל בבית המגיד מקאזניץ, ושם קיבל את קניני התורה והקדושה, שהיוה את הבסיס והיסוד למלכות חצר גור.

החידושי הרי"ם כבר מקטנותו נודע לעילוי בעל מח חריף, שקדן ומתמיד עצום, ובחכמתו הפליא את כל רואיו.  בעת גזירת הלבוש, היו חילוקי דיעות בין מנהיגי הדור, באם להתפשר על הלבוש, או למסור הנפש על זה. רבינו לא אבה לסטות שום זיז מלבושו השורשי, ומאימת השלטון החליף אז את שם משפחתו, מרוטנברג לאלטר.

אחרי פשיסחא דבק רבינו בשרף מקאצק – שהיה גיסו בזיוו"ש – ולאחר פטירת השרף מקאצק, התמנה החידושי הרי"ם לרבי.

רבינו ניהל את עדתו בעיירה גורא קלאוואריא בפולין, והיה מגדולי האדמו"רים בפולין, ורבים ממנהיגי הדור היו תלמידיו. החידושי הרים נפטר בשבת פרה בעת סעודה שלישית שנת תרכ"ו, ואת מקומו מילא תלמידו הרה"ק רבי העניך מאלכנסדר.

השפת אמת

בשנת תר"ל החל נכד החידושי הרי"ם, ה"ה רבי אריה לייב  ה'שפת אמת' לנהל את העדה, ובכך נהיה הרבי השני לבית גור. השפת אמת נולד בשנת תר"ז לאביו רבי אברהם מרדכי. בזמנו גדלה מלכות גור, ואלפי איש הסתופפו בצילו, עד שהפכה לחצר השני בגודלו בפולין דאז. השפת אמת נפטר בה' שבט תרס"ה, ואת מקומו מילא בנו רבי אברהם מרדכי ה'אמרי אמת'.

האמרי אמת

האמרי אמת נולד בז' טבת תרכ"ו, ובברית מילה כובד אבי זקנו החידושי הרי"ם בסנדקאות. בשנת תרס"ה לאחר הסתלקות אביו לא אבה בתחילה לקבל האדמורו"ת, אך לאחר הפצרות רבות נענה ואמר, הרי חומץ בן שמן אני לגבי אבא, אך מי שאמר לשמן שידליק יאמר לחומץ וידלוק.

בשנה הראשונה לכהונתו פתח ישיבה בגור בשם "דרכי נועם". היה מראשי אגודת ישראל דאז, וגאון עצום.

בשנת תרפ"א ביקר האמרי אמת בארץ ישראל, ויסד חברת מניות לרכישת קרקעות בא"י.  בין היתר נרכש אז בתי ווארשא.

חמשה פעמים ביקר בא"י, ובשנת תרצ"ו ביקר שוב בא"י, ואף נהג יום טוב יום אחד, כי כבר החליט להישאר לדור בארצנו הקדושה.

אך להפצרות חסידיו חזר לפולין. ובפרוץ מלחמת העולם השניה נמלט לארץ ישראל והתיישב בירושלים.

נסתלק בחג השבועות שנת תש"ח, ועקב המצור בירושלים, נטמן בחצר ישיבת שפת אמת בירושלים.

הבית ישראל

בנו רבי ישראל ה'בית ישראל' מילא את מקומו, ובשנותיו היה ממנהיגי הדור, שהיה מוכה וחבול אחר השואה האיומה. הבית ישראל נולד בכ"ד תשרי תרנ"ה. רבנו  היה לרועה נאמן ולאב מסור לחסידיו. קירב רבים לחסידות, ואת כל מאמציו הקדיש לחינוך הדור הצעיר לחיי תורה וטהרה. הבית ישראל איבד את כל משפחתו בשואה הי"ד, ונסתלק בב' אדר תשל"ז ונטמן באוהל בהר הזיתים.

הלב שמחה

את מקומו ירש אחיו רבי שמחה בונם ה'לב שמחה'.  הרבי נולד בשנת תרנ"ו, ובימי כהונתו קבע מהפכים ענקיים לרווחת חצר גור ולטובת כלל ישראל. הרבי ייסד את הפרוייקטים בערים אשדוד חצור ערד, להקלת הדיור בציבור החרדי. קבע תקנות מגבילות בהוצאות השמחות, פתח צרכניות מוזלות , ועוד תקנות ופעולות למען טובת הכלל. הרבי נפטר בז' תמוז תשנ"ב ונטמן על יד אחיו הבית ישראל.

הפני מנחם

את מקומו מילא אחיו הצעיר רבי פנחס מנחם הפני מנחם. הרבי נולד בכ"א תמוז תרפ"ו, וכיהן כראש ישיבת שפת אמת שנים רבות, וגאונותו בתורה היתה מפורסמת לכל. היה פעיל בכל עניני אגודת ישראל, ובעצותיו התנהלה אגו"י במישרים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרבי הנהיג רק קרוב לארבע שנים, ולאחר סעודת פורים בשנת תשנ"ו נפטר לפתע, למגינת לב אלפי חסידי גור, שראו בו אב נאמן ומסור.

הרבי נטמן במערת אביו בחצר ישיבת שפת אמת, וציונו הפך לתל תלפיות, אשר רבים עולים שם להעתיר על ישועה ורחמים.

כ"ק האדמו"ר שליט"א

ממשיך השושלת הזהב היום הינו שיבדלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר רבי יעקב אריה שליט"א, בנו של בעל הלב שמחה, המתגורר בבני ברק.

מרכז חסידי גור הוא ברחוב ירמיהו בירושלים, שם שכן הבית מדרש הגדול. לממלכת גור ישנה ישיבות בירושלים, ב"ב, ת"א, ראשל"צ, אשדוד, חצור, וערד. חסידי גור מתגוררים בירושלים, ב"ב, קרית חידושי הרי"ם בת"א, חיפה, אשדוד, חצור, ערד. ברוקלין, לונדון, ובלגיה.