הבינני 103 תוצאות

הבינני

הדף היומי: שבת, דף קנ"ד • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף קנ"ד • סיכום והמחשה
י"ז באב תשפ | 07/08/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קנ"ד מסכת שבת ליום שישי (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף קנ"ג • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף קנ"ג • סיכום והמחשה
ט"ז באב תשפ | 06/08/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קנ"ג מסכת שבת ליום חמישי (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף קנ"ב • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף קנ"ב • סיכום והמחשה
ט"ו באב תשפ | 05/08/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קנ"ב מסכת שבת ליום רביעי (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף קנ"א • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף קנ"א • סיכום והמחשה
י"ד באב תשפ | 04/08/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קנ"א מסכת שבת ליום שלישי (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף ק"נ • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף ק"נ • סיכום והמחשה
י"ג באב תשפ | 03/08/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ק"נ מסכת שבת ליום שני (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף קמ"ט • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף קמ"ט • סיכום והמחשה
י"ב באב תשפ | 02/08/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קמ"ט מסכת שבת ליום ראשון (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף קמ"ח • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף קמ"ח • סיכום והמחשה
י"א באב תשפ | 01/08/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קמ"ח מסכת שבת למוצאי שבת (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף קמ"ז • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף קמ"ז • סיכום והמחשה
י' באב תשפ | 31/07/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קמ"ז מסכת שבת ליום שישי (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף קמ"ה • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף קמ"ה • סיכום והמחשה
ח' באב תשפ | 29/07/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קמ"ה מסכת שבת ליום רביעי(הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף קמ"ד • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף קמ"ד • סיכום והמחשה
ז' באב תשפ | 28/07/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קמ"ד מסכת שבת ליום שלישי (הדף היומי)