הבינני 451 תוצאות

הבינני

סוכה כ"ג • סיכום והמחשה של הדף היומי
סוכה כ"ג • סיכום והמחשה של הדף היומי
כ"א באב תשפא | 30/07/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף כ"ג, מסכת סוכה, ליום שישי (הדף היומי)

סוכה כ"ב • סיכום והמחשה של הדף היומי
סוכה כ"ב • סיכום והמחשה של הדף היומי
כ' באב תשפא | 29/07/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף כ"ב, מסכת סוכה, ליום חמישי (הדף היומי)

סוכה כ"א • סיכום והמחשה של הדף היומי
סוכה כ"א • סיכום והמחשה של הדף היומי
י"ט באב תשפא | 28/07/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף כ"א, מסכת סוכה, ליום רביעי (הדף היומי)

סוכה כ' • סיכום והמחשה של הדף היומי
סוכה כ' • סיכום והמחשה של הדף היומי
י"ח באב תשפא | 27/07/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף כ', מסכת סוכה, ליום שלישי (הדף היומי)

סוכה י"ט • סיכום והמחשה של הדף היומי
סוכה י"ט • סיכום והמחשה של הדף היומי
י"ז באב תשפא | 26/07/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף י"ט, מסכת סוכה, ליום שני (הדף היומי)

סוכה י"ח • סיכום והמחשה של הדף היומי
סוכה י"ח • סיכום והמחשה של הדף היומי
ט"ז באב תשפא | 25/07/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף י"ח, מסכת סוכה, ליום ראשון (הדף היומי)

סוכה י"ז • סיכום והמחשה של הדף היומי
סוכה י"ז • סיכום והמחשה של הדף היומי
ט"ו באב תשפא | 24/07/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף י"ז, מסכת סוכה, למוצאי שבת (הדף היומי)

סוכה ט"ז • סיכום והמחשה של הדף היומי
סוכה ט"ז • סיכום והמחשה של הדף היומי
י"ד באב תשפא | 23/07/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף ט"ז, מסכת סוכה, ליום שישי (הדף היומי)

סוכה ט"ו • סיכום והמחשה של הדף היומי
סוכה ט"ו • סיכום והמחשה של הדף היומי
י"ג באב תשפא | 22/07/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף ט"ו, מסכת סוכה, ליום חמישי (הדף היומי)

סוכה י"ד • סיכום והמחשה של הדף היומי
סוכה י"ד • סיכום והמחשה של הדף היומי
י"ב באב תשפא | 21/07/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף י"ד, מסכת סוכה, ליום רביעי (הדף היומי)