הבעל שם טוב 86 תוצאות

הבעל שם טוב

כך קיבל חסיד הבעש"ט מים באמצע המדבר
כך קיבל חסיד הבעש"ט מים באמצע המדבר
י"ח בטבת תשפא | 02/01/21 | הרב אהרן ראובן

התלמיד אמר לבעל שם טוב הקדוש, רבנו הקדוש, אני צמא מאד!. ענה הבעש"ט: האם אתה מאמין שעוד מששת ימי בראשית, הכין הקב"ה עבורך מים לשתות? (סיפור למוצ"ש)

הרמזים נחשפים: סביבון זה לא משחק ילדים!
הרמזים נחשפים: סביבון זה לא משחק ילדים!
א' בטבת תשפא | 16/12/20 | ורד שאלתיאל | 2 תגובות

מנהג ישראל לשחק בסביבון במהלך שמונת ימי חג החנוכה, אך לפי תורת הבעל שם טוב הקדוש, לא מדובר במשחק ילדים אלא במעשה עם רמזים גדולים לנעשה בשמי רום (חג חנוכה)

מה הדריך הבעש"ט  את הורי 'בעל התניא'?
מה הדריך הבעש"ט הקדוש את הורי 'בעל התניא'?
כ"ו בכסלו תשפא | 12/12/20 | הרב אהרן ראובן | 2 תגובות

לפני יום הכיפור נסע אביו של 'בעל התניא' לבעל שם טוב הקדוש כדי לקבל ממנו הדרכה, איך לנהוג עם הילד, והבעל שם טוב הקדוש, הזהירו כיצד לנהוג ומה עליו לספר (סיפורים)

איך יתכן שמעטים מנצחים רבים? העזים שבאומות!
איך יתכן שמעטים מנצחים רבים? העזים שבאומות!
כ"ה בכסלו תשפא | 11/12/20 | ורד שאלתיאל

בנפש האלוקית יש כ'גחלת אש' שבוערת, ועוזרת לאדם לגבור על הנפש הבהמית, וכשהאדם לומד תורה, בוערת בו: "ריתחא דאורייתא" – אש קודש! / מתורת הבעש"ט לחג החנוכה (יהדות)

ציון המגיד ממעזריטש
כשר' אברהם המלאך ראה את המגיד בהקיץ
י"ט בכסלו תשפא | 05/12/20 | הרב אהרן ראובן | 2 תגובות

"ושאלתי את רבי אברהם המלאך אם הוא רואה את אביו, המגיד הגדול ממעזרטש לאחר שהסתלק מהעולם, ואמר: הן! ושאלתי אותו, האם הוא רואה אותו בחלום או בהקיץ?" (סיפור למוצ"ש)

פרשת וישלח: מדוע כדאי להגיע ל'תפארת'?
פרשת וישלח: מדוע כדאי להגיע ל'תפארת'?
י"ז בכסלו תשפא | 03/12/20 | ורד שאלתיאל

הקשר החזק והאמיתי לה' יתברך, גורם לכך שרגשות האהבה והיראה חקוקים ומוטבעים עמוק בליבו של האדם, ויש לו רצון עז להתכלל במקור החיים, שמקורו בספירת ה'דעת' (יהדות)

כיצד הצליח הבעש"ט הקדוש לא לאבד את דבקותו?
כיצד הצליח הבעש"ט הקדוש לא לאבד את דבקותו?
י"ב בכסלו תשפא | 28/11/20 | ורד שאלתיאל

בליל שבת קודש היה לבעל שם טוב הקדוש קושי להשיב כהלכה במילי עלמא, מגודל עוצם התקשרותו בתכלית הביטול האמיתי, והכל בגלל סגולת אחיה השילוני (סיפור למוצאי שבת)

פרשת ויצא: אם ידעתי – לא ישנתי!
פרשת ויצא: אם ידעתי – לא ישנתי!
י"א בכסלו תשפא | 27/11/20 | ורד שאלתיאל

הניסיון שיש לאדם, נגמר – ברגע אחד! כשמקיץ מה'שינה', ואז: מתנוצצת במוחו מחשבה: "אכן, יש ה' במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי" / מתורת הבעש"ט על פרשת השבוע, ויצא (יהדות)

כיצד רבי יעקב יוסף מפולנאה נעשה חסיד?
כיצד רבי יעקב יוסף מפולנאה נעשה חסיד?
ה' בכסלו תשפא | 21/11/20 | הרב אהרן ראובן | 2 תגובות

הרה"ק מפולנאה הגיע בערב שבת קודש לפני תפילת שחרית, וראה שהבעל שם טוב הקדוש מעשן מקטרת ('לולקי'), והדבר היה קשה לו, כיצד הוא עשה זאת קודם התפילה (סיפור חסידי)

היתכן שדווקא החסד - 'מוליד' גבורה?
היתכן שדווקא החסד - 'מוליד' גבורה?
ד' בכסלו תשפא | 20/11/20 | ורד שאלתיאל | 1 תגובות

כיצד יתכן ש'דין' ו'צמצום' נולד דווקא מה'חסד'? התירוץ: "אברהם הוליד את יצחק" – ה'גבורה'– היא היא ה'חסד'! / מתורת הבעל שם טוב הקדוש על פרשת השבוע (יהדות)