הבעל שם טוב 105 תוצאות

הבעל שם טוב

אילוסטרציה
כיצד גילה הבעש"ט הקדוש את הבן האובד?
א' באב תשפא | 10/07/21 | הרב אהרון ראובן

אותו יהודי בא אל הבעל שם טוב הקדוש - צחק ואמר לו: אשתי אמרה שאתם יודעים איזה דברים, על כן, באתי כדי שתאמרו לי היכן בני נמצא עכשיו? // סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

קבר הבעל שם טוב
כשהבעל שם טוב קיבל מסר מהאור החיים
ט"ז בתמוז תשפא | 26/06/21 | הרב אהרון ראובן | 3 תגובות

במ'זיבוז' בשבת פר' פנחס בשנת תק"ג בזמן סעודה שלישית, הלך הבעל שם טוב הקדוש ליטול את ידיו לסעודה, והתעכב ליד מקום הנטילת ידים זמן רב מהרגיל. סיפור למוצ"ש (חסידי)

סיפור למלווה מלכה - מוצאי שבת פרשת חוקת
סיפור למוצ"ש עם הבעל שם טוב: רעידת אדמה שהצילה
ט' בתמוז תשפא | 19/06/21 | כיכר השבת

מידי מוצ"ש, הרב ישבעם הלל מחנך ומרצה לענייני יהדות, מגיש סיפורי צדיקים מדורות קודמים, בדרך מחודשת ומרתקת. סגולה גדולה ונפלאה לכל הדברים הטובים • צפו (חסידים)

אוהל הבעש"ט
מה עשה הבעש"ט במנחה של ערב שבת?
ט' בתמוז תשפא | 19/06/21 | הרב אהרון ראובן

רבי גרשון הגיע בערב שבת קודש למז'יבוז', והתפלל עמו את תפילת מנחה. והיה הבעל שם טוב הקדוש מאריך בתפילה עד צאת הכוכבים // סיפור חסידי ע"פ הבעש"ט למוצ"ש (בארץ)

ההילולה של רבי נחמן מהורדנקא, השנה, בטבריה
מה רבי נחמן מהורדנקא חיפש על ההרים?
ב' בתמוז תשפא | 12/06/21 | כיכר השבת | 1 תגובות

באחת הפעמים שהגיע רבי נחמן מהורדנקא זי"ע, לציונו של הבעל שם טוב הקדוש, ביקש את רשותו לעלות לארץ ישראל, וקיבל את הסכמתו // סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

קבר הבעל שם טוב
למה המלך מסתתר מאחורי חומות ומחיצות
י"א בסיון תשפא | 22/05/21 | הרב אהרן ראובן

אנשים רבים ניסו להתקדם לעבר המלך שיושב בארמון, כל אחד מהם התחיל קצת להתקדם, אבל, לא היה לו מספיק אומץ להמשיך הלאה, כשראה את המכשולים | סיפור למוצ"ש (ארץ)

קבר הבעל שם טוב
מדוע עושים בשביעי של פסח את 'סעודת הבעש"ט'
כ' בניסן תשפא | 02/04/21 | ורד שאלתיאל | 1 תגובות

בפסח, הבעש"ט ומלוויו עלו לספינה, שיצאה להפלגה. זמן קצר לאחר היציאה, השתוללה רוח סערה, עד שהספינה חישבה להישבר, אדל - בתו של הבעש"ט נפלה לים, וניצלה בנס // מאמר מיוחד לשביעי של פסח (חג)

אילוסטרציה
כשהבעש"ט ערך את 'ליל הסדר' עם הגביר
ט"ו בניסן תשפא | 28/03/21 | הרב אהרון ראובן

גביר אחד, שחיפש את הבעש"ט שבועות ארוכים, מצאו ביום ליל הסדר במקום האירוח, הגביר הזמין את הבעש"ט, לערוך איתו את ה'סדר' - ברוב פאר והדר // סיפור למוצאי החג (פסח)

ציון הבעש"ט
מה קרה לבעל שם טוב בשבת שלפני הפסח
ז' בניסן תשפא | 20/03/21 | הרב אהרון ראובן

לפני תפילת מוסף בשבת לפני פסח הסיר הבעל שם טוב הקדוש את הטלית ויצא לחצר בית הכנסת וראה נערים מוליכים דוב ורצים אחריו // סיפור חסידי מהבעש"ט למוצ"ש (חסידים)

ציון הבעש"ט
מדוע נתן האיכר את שטר החוב לבעש"ט?
כ"ט באדר תשפא | 13/03/21 | הרב אהרון ראובן | 1 תגובות

הכפרי סיפר לבעל שם טוב הקדוש שמצבו טוב, שאלו הבעל שם טוב הקדוש: "יש לך סוסים טובים? נלך לראות אותם" והלכו יחדיו לאורווה // סיפור חסידי מהבעש"ט למוצאי שבת (חסידים)