הבעל שם טוב הקדוש 17 תוצאות

ציון הבעש"ט זי"ע
מה קרה לדיין "המתנגד", שקילל את המגיד מפולנאה?
כ"ו בסיון תשפב | 25/06/22 | הרב אהרון ראובן

ביום ראשון לאחר התפילה, אמר רבי יצחק לדיין: היטב שמעתי שקללת את רבנו המוכיח! ונוצרה ביניהם מריבה על כך, ותוך כדי המריבה רבי יצחק אמר לו: אתה לבוש בתפילין פסולות | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

ציון הבעש"ט זי"ע
מה עשה רבי נחמן מקוסוב כשתלמידיו דיברו סרה על הבעל שם טוב?
י"ב בסיון תשפב | 11/06/22 | הרב אהרון ראובן | 1 תגובות

פעם אחת שמע רבי נחמן מקוסוב, שאנשיו דיברו סרה על הבעל שם טוב הקדוש, והדבר מאוד מאוד חרה לו, והוא סיפר להם בתגובה - משל // סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

ציון הבעש"ט זי"ע
מעשה הפלא עם הבעל שם טוב וקבר ר' דוד
כ"ז באייר תשפב | 28/05/22 | הרב אהרון ראובן

הבעש"ט נסע לעיר חדשה, ובדרך עבר דרך בית הקברות, וראה, שמעל אחד הקברים יש עמוד אש גדול גדול, וקבע כי בקבר הזה ייטמן רבי דוד - ויהי הדבר לפלא // סיפור למוצאי השבת (חסידים)

ציון הבעש"ט זי"ע
מדוע הבעש"ט הקדוש ציווה לברוח מהעיר בערב שבת?
כ' באייר תשפב | 21/05/22 | הרב אהרון ראובן | 2 תגובות

פעם אחת בערב שבת לאחר חצות, כאשר כולם היו עסוקים לבשל את תבשילי השבת, שלח הבעל שם טוב שליח, להודיע לכל אנשי העיר שינוסו כולם מיד מהעיר // סיפור למוצ"ש (ארץ)

קופסת הטבק נפלה | אילוסטרציה
קופסת הטבק נפלה והבעש"ט העלה נשמה
ט' באייר תשפב | 10/05/22 | רויטל ישראל

לאחד מתלמידי הבעש"ט נפלה קופסת הטבק, והרים והגביה אותה תוך כדי התפילה, חברו ראה זאת, התרעם על מעשיו בליבו - מה שגרם לפסוק מיתה על חברו | מאמר ליארצייט של האדמו"ר מקאמרנא (חסידים)

ציון הבעש"ט
מדוע המלך מסתתר מאחורי מחיצות וחומות?
ו' באייר תשפב | 07/05/22 | הרב אהרון ראובן | 1 תגובות

משל למלך שעשה מחיצות רבות באחיזת עיניים, זו לפנים מזו. וגם סיבב בין כותל וכותל נהרות, וגם חיילות רבים מבוהלים. כדי שיפחדו לגשת אל המלך // סיפור חסידי למוצאי שבת (יהדות)

ציון הבעש"ט זי"ע
הגביר רצה ברכה לזרע של קיימא והזמין את הבעל שם טוב לליל הסדר
ח' בניסן תשפב | 09/04/22 | הרב אהרון ראובן

גביר אחד, שרצה את ברכתו של הבעש"ט לזרע של קיימא, חיפש אותו, והצליח להגיע אליו לאיסטנבול, ורצה לערוך עימו את ליל הסדר, ושם קיווה לבקש את ברכתו // סיפור למוצ"ש (חסידים)

ציון הבעש"ט זי"ע
בעת הלימוד עם הבעש"ט: מדוע רבי יוסף נבהל?
כ"ג באדר ב' תשפב | 26/03/22 | הרב אהרון ראובן

כשנכנס לחדרו של הבעל שם טוב, נחרד מאוד רבי יוסף, והעין יעקב נפל מידיו, והבעל שם טוב הקדוש העביר את ידו על פניו של רבי יוסף, ולא ראה אותו שוב // סיפור חסידי למוצ"ש (חרדי)

העלייה לציון רבי גרשון מקיטוב - בשנה שעברה
קשרי האהבה בין הבעל שם טוב לגיסו רבי גרשון מקיטוב
כ"ד באדר א' תשפב | 25/02/22 | רויטל ישראל

רבי גרשון מקיטוב - שהיום חל היארצייט שלו, היה גיסו של הבעל שם טוב הקדוש, והכיר בגדולתו מיד לאחר שקבל הבעל שם טוב הקדוש רשות משמים להתגלות • מיוחד (חסידים)

ציון הבעש"ט זי"ע
איזו גזירה בחר הבעל שם טוב הקדוש על עצמו?
ו' בשבט תשפב | 08/01/22 | הרב אהרון ראובן

שמעתי מרבי יואל, שהיה מגיד מישרים בקהילת קודש נמירוב, שפעם אחת הבעל שם טוב הקדוש נסע בדרך. ושמע כרוז שאומר: תחליט אתה איזו גזירה אתה מעדיף שאטיל עליך // סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)