הדף היומי ב-10 דקות 989 תוצאות

הדף היומי ב-10 דקות

ראש השנה ז'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ראש השנה ז'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
י' בחשוון תשפב | 16/10/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של מוצאי שבת, ראש השנה - דף ז' (יהדות)

ראש השנה ו'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ראש השנה ו'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ט' בחשוון תשפב | 15/10/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שישי, ראש השנה - דף ו' (יהדות)

ראש השנה ה'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ראש השנה ה'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ח' בחשוון תשפב | 14/10/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום חמישי, ראש השנה - דף ה' (יהדות)

ראש השנה ד'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ראש השנה ד'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ז' בחשוון תשפב | 13/10/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום רביעי, ראש השנה - דף ד' (יהדות)

ראש השנה ג'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ראש השנה ג'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ו' בחשוון תשפב | 12/10/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שלישי, ראש השנה - דף ג' (יהדות)

ראש השנה ב'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ראש השנה ב'; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ה' בחשוון תשפב | 11/10/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שני, ראש השנה - דף ב' (יהדות)

סיום מסכת ביצה; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
סיום מסכת ביצה; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ד' בחשוון תשפב | 10/10/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום ראשון, סיום מסכת ביצה (יהדות)

ביצה ל"ט; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ביצה ל"ט; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ג' בחשוון תשפב | 09/10/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של מוצאי שבת, מסכת ביצה - דף ל"ט (יהדות)

ביצה ל"ח; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ביצה ל"ח; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ב' בחשוון תשפב | 08/10/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שישי, מסכת ביצה - דף ל"ח (יהדות)

ביצה ל"ז; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ביצה ל"ז; הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
א' בחשוון תשפב | 07/10/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום חמישי, מסכת ביצה - דף ל"ז (יהדות)