הדף היומי ב-10 דקות 913 תוצאות

הדף היומי ב-10 דקות

סוכה דף כ"ה; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
סוכה דף כ"ה; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כ"ג באב תשפא | 01/08/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום ראשון, מסכת סוכה - דף כ"ה (יהדות)

סוכה דף כ"ד; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
סוכה דף כ"ד; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כ"ב באב תשפא | 31/07/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של מוצאי שבת, מסכת סוכה - דף כ"ד (יהדות)

סוכה דף כ"ג; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
סוכה דף כ"ג; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כ"א באב תשפא | 30/07/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שישי, מסכת סוכה - דף כ"ג (יהדות)

סוכה דף כ"ב; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
סוכה דף כ"ב; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כ' באב תשפא | 29/07/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום חמישי, מסכת סוכה - דף כ"ב (יהדות)

סוכה דף כ"א; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
סוכה דף כ"א; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
י"ט באב תשפא | 28/07/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום רביעי, מסכת סוכה - דף כ"א (יהדות)

סוכה דף כ'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
סוכה דף כ'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
י"ח באב תשפא | 27/07/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שלישי, מסכת סוכה - דף כ' (יהדות)

סוכה דף י"ט; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
סוכה דף י"ט; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
י"ז באב תשפא | 26/07/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שני, מסכת סוכה - דף י"ט (יהדות)

סוכה דף י"ח; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
סוכה דף י"ח; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
ט"ז באב תשפא | 25/07/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום ראשון, מסכת סוכה - דף י"ח (יהדות)

סוכה דף י"ז; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
סוכה דף י"ז; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
ט"ו באב תשפא | 24/07/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של מוצאי שבת, מסכת סוכה - דף י"ז (יהדות)

סוכה דף ט"ז; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
סוכה דף ט"ז; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
י"ד באב תשפא | 23/07/21 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שישי, מסכת סוכה - דף ט"ז (יהדות)