הדף היומי ב-10 דקות 1093 תוצאות

הדף היומי ב-10 דקות; כתובות, דף ט"ו
הדף היומי ב-10 דקות; מסכת כתובות, דף ט"ו
כ"ב בתמוז תשפב | 21/07/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום חמישי, מסכת כתובות, דף ט"ו (יהדות)

הדף היומי ב-10 דקות; כתובות, דף י"ד
הדף היומי ב-10 דקות; מסכת כתובות, דף י"ד
כ"א בתמוז תשפב | 20/07/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום רביעי, מסכת כתובות, דף י"ד (יהדות)

הדף היומי ב-10 דקות; כתובות, דף י"ג
הדף היומי ב-10 דקות; מסכת כתובות, דף י"ג
כ' בתמוז תשפב | 19/07/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שלישי, מסכת כתובות, דף י"ג (יהדות)

הדף היומי ב-10 דקות; כתובות, דף י"ב
הדף היומי ב-10 דקות; מסכת כתובות, דף י"ב
י"ט בתמוז תשפב | 18/07/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שני, מסכת כתובות, דף י"ב (יהדות)

הדף היומי ב-10 דקות; כתובות, דף י"א
הדף היומי ב-10 דקות; מסכת כתובות, דף י"א
י"ח בתמוז תשפב | 17/07/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום ראשון, מסכת כתובות, דף י"א (יהדות)

הדף היומי ב-10 דקות; מסכת כתובות, דף י'
הדף היומי ב-10 דקות; מסכת כתובות, דף י'
י"ח בתמוז תשפב | 17/07/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של מוצאי שבת, מסכת כתובות, דף י' (יהדות)

הדף היומי ב-10 דקות; מסכת כתובות, דף ט'
הדף היומי ב-10 דקות; מסכת כתובות, דף ט'
ט"ז בתמוז תשפב | 15/07/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שישי, מסכת כתובות, דף ט' (יהדות)

הדף היומי ב-10 דקות; מסכת כתובות, דף ח'
הדף היומי ב-10 דקות; מסכת כתובות, דף ח'
ט"ו בתמוז תשפב | 14/07/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום חמישי, מסכת כתובות, דף ח' (יהדות)

הדף היומי ב-10 דקות; מסכת כתובות, דף ז'
הדף היומי ב-10 דקות; מסכת כתובות, דף ז'
י"ד בתמוז תשפב | 13/07/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום רביעי, מסכת כתובות, דף ז' (יהדות)

הדף היומי ב-10 דקות; מסכת כתובות, דף ו'
הדף היומי ב-10 דקות; מסכת כתובות, דף ו'
י"ג בתמוז תשפב | 12/07/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שלישי, מסכת כתובות, דף ו' (יהדות)