הוועדה לענייני ביקורת המדינה 1 תוצאות

הוועדה לענייני ביקורת המדינה

מאז פרוץ ה'קורונה': נוספו רק 20 מיטות
מאז פרוץ ה'קורונה': נוספו רק 20 מיטות חדשות
י"ג באב תשפ | 03/08/20 | דניאל הרץ

לקראת דיון בוועדה לביקורת המדינה בנושא העומס בבתי החולים בשל משבר הקורונה - חושף מרכז המחקר והמידע של הכנסת את נתוני תפוסת מיטות האשפוז לקורונה (אקטואליה)