הזרמת גז 1 תוצאות

הזרמת גז

קידוח לווייתן
שותפות לווייתן החלה בהזרמה מסחרית של גז למצרים
י"ח בטבת תשפ | 15/01/20 | ליאור גוטמן

היסטוריה במשק האנרגיה המקומי: שותפות לווייתן החלה הלילה בהזרמה מסחרית של גז טבעי מישראל למצרים. ההזרמה החלה לאחר קבלת האישורים וההשלמות הטכניות במהלך הימים האחרונים (כלכלה)