8th day  fhbur  kve, prjh..  SexponoSe
הלכה יומית 1121 תוצאות

הלכה יומית

עורך השיעור: ישי כהן
הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: מצטער פטור מסוכה
י"ח בתשרי תשפ | 17/10/19 | ישי כהן

מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מצטער פטור מסוכה (יהדות)

עורך השיעור: ישי כהן
הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: האוכל עוגה יברך לישב בסוכה?
י"ז בתשרי תשפ | 16/10/19 | ישי כהן | 3 תגובות

מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: האוכל עוגה בסוכה יברך לישב בסוכה? (יהדות)

איסור הכנסת סירים לסוכה  • צפו בהלכה לחג
איסור הכנסת סירים לסוכה • צפו בהלכה יומית
ט"ז בתשרי תשפ | 15/10/19 | ישי כהן | 5 תגובות

מותר להכניס סירים לסוכה? • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

עורך השיעור: ישי כהן
הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: האוכל כביצה חייב בסוכה
ט"ז בתשרי תשפ | 15/10/19 | ישי כהן

מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: האוכל כביצה חייב בסוכה (יהדות)

הרב אופיר מלכה מסביר: כיסוי הסוכה מפני הגשם
הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה: כיסוי הסוכה מפני הגשם
י"ד בתשרי תשפ | 13/10/19 | ישי כהן | 1 תגובות

כיסוי הסוכה מפני הגשם • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

עורך השיעור: ישי כהן
הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: שכח 'יעלה ויבוא' ביו"ט ראשון של סוכות
י"ד בתשרי תשפ | 13/10/19 | ישי כהן

מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: שכח 'יעלה ויבוא' ביו"ט ראשון של סוכות (יהדות)

עורך השיעור: ישי כהן
הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: נוסח ברכת 'מכניע זדים'
י"ב בתשרי תשפ | 11/10/19 | ישי כהן | 1 תגובות

מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: נוסח ברכת 'מכניע זדים' (יהדות)

הרב אופיר מלכה מסביר: דין סוכה תחת מזגן
הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה: דין סוכה תחת מזגן ועץ
י"א בתשרי תשפ | 10/10/19 | ישי כהן | 2 תגובות

דין סוכה תחת מזגן ועץ • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

עורך השיעור: ישי כהן
הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: שכח לומר 'רצה והחליצנו' בשבת
י"א בתשרי תשפ | 10/10/19 | ישי כהן

מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: שכח לומר 'רצה והחליצנו' בשבת(יהדות)

הרב אופיר מלכה מסביר: דין פרגולה בסוכה
דין פרגולה בסוכה • צפו בהלכה יומית
י' בתשרי תשפ | 09/10/19 | ישי כהן | 4 תגובות

דיו פרגולה בסוכה • מידי יום מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)