cgkzt  gbbu snri  undefined  אבי אילסון
הלכות 864 תוצאות

הלכות

עורך השיעור: ישי כהן
הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: החשיבות ללמוד הלכה
ט"ו באלול תשעט | 15/09/19 | ישי כהן

מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: החשיבות ללמוד הלכה (יהדות)

עורך השיעור: ישי כהן
הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: דין חיתוך ירקות בסלייסר בשבת
י"ב באלול תשעט | 12/09/19 | ישי כהן

מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: דין חיתוך ירקות בסלייסר בשבת (יהדות)

עורך השיעור: ישי כהן
הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: דין סעודת מצווה בבית הכנסת
י"א באלול תשעט | 11/09/19 | ישי כהן

מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • דין סעודת מצווה בבית הכנסת (יהדות)

עורך השיעור: ישי כהן
הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: למה מועיל התרת נדרים?
י' באלול תשעט | 10/09/19 | ישי כהן

מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: למה מועיל התרת נדרים? (יהדות)

עורך השיעור: ישי כהן
הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: התרת נדרים בעשרה
ט' באלול תשעט | 09/09/19 | ישי כהן

מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: התרת נדרים בעשרה (יהדות)

הלכה יומית: התרת נדרים בערב ר"ה וכיפור
הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: התרת נדרים בערב ר"ה וכיפור
ח' באלול תשעט | 08/09/19 | ישי כהן

מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: התרת נדרים בערב ר"ה וכיפור (יהדות)

הלכה יומית: מצוות ביקור חולים
הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: מצוות ביקור חולים
ו' באלול תשעט | 06/09/19 | ישי כהן

מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: מצוות ביקור חולים (יהדות)

הלכה יומית: כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים
הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים
ה' באלול תשעט | 05/09/19 | ישי כהן | 1 תגובות

מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים (יהדות)

הלכה יומית: עניית 'ברוך הוא וברוך שמו'
הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: עניית 'ברוך הוא וברוך שמו'
ד' באלול תשעט | 04/09/19 | ישי כהן

מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: עניית ' ברוך הוא וברוך שמו' (יהדות)

הלכה יומית: שלא ללמוד בזמן חזרת הש"ץ
הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: שלא ללמוד בזמן חזרת הש"ץ
ג' באלול תשעט | 03/09/19 | ישי כהן

מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והיום: שלא ללמוד בזמן חזרת הש"ץ (יהדות)