הללוהו במילים ועוגב 70 תוצאות

הללוהו במילים ועוגב

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת כי תשא
אריה ברונר שר ומדבר על פרשת כי תשא
כ' באדר תשפא | 04/03/21 | אריה ברונר

אריה ברונר בפינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת כי תשא בהתייחסות לקשר של פרשת כי תשא לקריאת פרשת פרה בעניין של תבוא האם ותקנח טינוף בנה (יהדות)

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת תצווה
אריה ברונר שר ומדבר על פרשת תצווה
י"ג באדר תשפא | 25/02/21 | אריה ברונר

אריה ברונר בפינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת תצוה בהתייחסות לקשר של פרשת תצוה למגילת אסתר. ולסיום "אין ערוך" (יהדות)

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת תרומה
אריה ברונר שר ומדבר על פרשת תרומה
ו' באדר תשפא | 18/02/21 | אריה ברונר | 2 תגובות

אריה ברונר בפינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת תרומה בהתייחסות לכבוד והיראה שאנו צריכים להרגיש בבית הכנסת. ולסיום, "ואני ברוב חסדך" (יהדות)

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת משפטים
אריה ברונר שר ומדבר על פרשת משפטים
כ"ט בשבט תשפא | 11/02/21 | אריה ברונר | 2 תגובות

אריה ברונר בפינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת משפטים בהתייחסות להכנה של עם ישראל לגאולה שתבוא במציאות של "אחישנה". ולסיום "ואז יהיו" של יוסי גרין (יהדות)

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת ויתרו
אריה ברונר שר ומדבר על פרשת ויתרו
כ"ב בשבט תשפא | 04/02/21 | אריה ברונר | 2 תגובות

אריה ברונר בפינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת יתרו בהתייחסות למי שמקבל את התורה מתוך הכנעה זוכה לרחמים אף בעולם הזה. ולסיום מבצע ברונר "דרכה של תורה" (יהדות)

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת 'בשלח'
אריה ברונר שר ומדבר על פרשת 'בשלח'
ט"ו בשבט תשפא | 28/01/21 | אריה ברונר

אריה ברונר במסגרת פרויקט אישי בשם "הללוהו במילים ועוגב" מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת בשלח בהתייחסות לרפואת ה' למי שישמור את המצוות והחוקים. ולסיום "הנני רופא לך" של מ.ב.ד (יהדות)

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת השבוע בא
אריה ברונר שר ומדבר על פרשת השבוע בא
ח' בשבט תשפא | 21/01/21 | אריה ברונר

אריה ברונר בפינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת בא בהתייחסות לסוד הקיום של עם ישראל במשך כל הדורות. ולסיום "התיצבו" של גרשון פרנקל ואברהם פריד (יהדות)

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת 'וארא'
אריה ברונר שר ומדבר על פרשת 'וארא'
א' בשבט תשפא | 14/01/21 | אריה ברונר | 1 תגובות

אריה ברונר בטורו השבועי מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת וארא בהתייחסות לתפילות שאנו צריכים להתפלל מלמטה כדי שהקב"ה יושיע ויגאל אותנו מלמעלה. ולסיום הוא מבצע את 'תפילה לעני' של מרדכי בן דוד (יהדות)

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת שמות
אריה ברונר שר ומדבר על פרשת שמות
כ"ג בטבת תשפא | 07/01/21 | אריה ברונר

אריה ברונר בפינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת שמות בהתייחסות לפירוש רש"י למה מנה הקב"ה את ישראל גם לאחר מיתתם. ולסיום, "ללבנה אמר" של אודי אולמן (יהדות)

אריה ברונר שר ומדבר על פרשת ויחי
אריה ברונר שר ומדבר על פרשת ויחי
ט"ז בטבת תשפא | 31/12/20 | אריה ברונר

אריה ברונר בפינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת ויחי בהתייחסות לברכת יעקב לבניו של יוסף. ולסיום מבצע את "המלאך" (יהדות)