gnhri schr  pkd  אבי חימי  אבי יזדי
המזימה החילונית 4 תוצאות

המזימה החילונית

אילוסטרציה
כמה חרדים לומדים באקדמיה? כל המספרים
כ' בטבת תשעז | 18/01/17 | נתנאל לייפר | 16 תגובות

דוח הלמ"ס החדש חושף את העלייה הגדולה במספר הסטודנטים החרדים בשנים האחרונות וגם היכן הם מעדיפים ללמוד (בנפרד...) ומה המקצועות המועדפים עליהם (חרדים)

אילוסטרציה
הסטודנטים מכריזים מלחמה: "ההמלצות יאושרו? כולנו נפרוש"
י"ד באייר תשעו | 22/05/16 | יוסי גרברצ'יק | 22 תגובות

סטודנטים חרדים מצהירים בשיחה עם "כיכר השבת": אם תכנית החילון של המועצה להשכלה גבוהה תאושר - נפרוש במיידי מהמכללות והשלוחות החרדיות. "נוותר על הכל. תהיה עזיבה המונית" (ארץ)

אילוסטרציה
תוכנית 'המועצה להשכלה גבוהה' לחילון החרדים: ועדת החינוך תקיים דיון בכנסת בנושא
י"ד באייר תשעו | 22/05/16 | ישי כהן | 4 תגובות

נמשכת הסערה סביב המסמך של 'המל"ג' שפורסם ב'כיכר השבת' וחושף את עיקרי התוכנית המלאה לחילון החרדים באקדמיה. ח"כ מרגי ל"כיכר השבת": "אני רואה בהמלצות הכרזת מלחמה" (חדשות)

מזעזע: כך מתכננים לחלן את החרדים באקדמיה
מזעזע: כך מתכננת המועצה להשכלה גבוהה לחלן את החרדים
י"א באייר תשעו | 19/05/16 | חיים אבני | 82 תגובות

צעירים חרדים יפותו ללמוד בכיתות נפרדות, אך בהמשך יועברו לכיתות מעורבות; ייאסרו נהלי צניעות ומרצות יופיעו בכיתות הנפרדות. תכנית המל"ג שמאיימת על המשך האקדמיה החרדית (חרדים,ארץ)