HAH RHCU..  אבא ישני  אברמוביץ  אברשה כהן
הפרשייה 104 תוצאות

הפרשייה

הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת בהעלותך. צפו
הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת בהעלותך. צפו
י' בסיון תשעט | 13/06/19 | כיכר השבת

מדי שבוע ב"כיכר השבת", הרב נפתלי וסרמן יגיש בפניכם רעיון מיוחד על הפרשה, שאלות ותשובות, שימלאו את שולחן השבת בביתכם בדברי תורה ופרפראות • צפו (הפרשייה)

הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לחג השבועות. צפו
הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לחג השבועות. צפו
ג' בסיון תשעט | 06/06/19 | כיכר השבת

מדי שבוע ב"כיכר השבת", הרב נפתלי וסרמן יגיש בפניכם רעיון מיוחד על הפרשה, שאלות ותשובות, שימלאו את שולחן השבת בביתכם בדברי תורה ופרפראות • צפו (הפרשייה)

הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת במדבר. צפו
הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת במדבר. צפו
כ"ה באייר תשעט | 30/05/19 | כיכר השבת

מדי שבוע ב"כיכר השבת", הרב נפתלי וסרמן יגיש בפניכם רעיון מיוחד על הפרשה, שאלות ותשובות, שימלאו את שולחן השבת בביתכם בדברי תורה ופרפראות • צפו (הפרשייה)

הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת בחוקותי. צפו
הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת בחוקותי. צפו
י"ח באייר תשעט | 23/05/19 | כיכר השבת

מדי שבוע ב"כיכר השבת", הרב נפתלי וסרמן יגיש בפניכם רעיון מיוחד על הפרשה, שאלות ותשובות, שימלאו את שולחן השבת בביתכם בדברי תורה ופרפראות • צפו (הפרשייה)

הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת בהר. צפו
הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת בהר. צפו
י"א באייר תשעט | 16/05/19 | כיכר השבת

מדי שבוע ב"כיכר השבת", הרב נפתלי וסרמן יגיש בפניכם רעיון מיוחד על הפרשה, שאלות ותשובות, שימלאו את שולחן השבת בביתכם בדברי תורה ופרפראות • צפו (הפרשייה)

הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת אמור. צפו
הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת אמור. צפו
ד' באייר תשעט | 09/05/19 | כיכר השבת

מדי שבוע ב"כיכר השבת", הרב נפתלי וסרמן יגיש בפניכם רעיון מיוחד על הפרשה, שאלות ותשובות, שימלאו את שולחן השבת בביתכם בדברי תורה ופרפראות • צפו (הפרשייה)

הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת קדושים. צפו
הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת קדושים. צפו
כ"ז בניסן תשעט | 02/05/19 | כיכר השבת

מדי שבוע ב"כיכר השבת", הרב נפתלי וסרמן יגיש בפניכם רעיון מיוחד על הפרשה, שאלות ותשובות, שימלאו את שולחן השבת בביתכם בדברי תורה ופרפראות • צפו (הפרשייה)

הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת אחרי מות. צפו
הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת אחרי מות. צפו
י"ט בניסן תשעט | 24/04/19 | כיכר השבת

מדי שבוע ב"כיכר השבת", הרב נפתלי וסרמן יגיש בפניכם רעיון מיוחד על הפרשה, שאלות ותשובות, שימלאו את שולחן השבת בביתכם בדברי תורה ופרפראות • צפו (הפרשייה)

הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לחג הפסח. צפו
הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לחג הפסח. צפו
י"ג בניסן תשעט | 18/04/19 | כיכר השבת

מדי שבוע ב"כיכר השבת", הרב נפתלי וסרמן מגיש בפניכם רעיון מיוחד על הפרשה, שאלות ותשובות, שימלאו את שולחן השבת בביתכם בדברי תורה ופרפראות • צפו (הפרשייה)

הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת מצורע. צפו
הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת מצורע. צפו
ו' בניסן תשעט | 11/04/19 | כיכר השבת

מדי שבוע ב"כיכר השבת", הרב נפתלי וסרמן יגיש בפניכם רעיון מיוחד על הפרשה, שאלות ותשובות, שימלאו את שולחן השבת בביתכם בדברי תורה ופרפראות • צפו (הפרשייה)