×â€..  tkhv uvc  אוי ואבוי..  איטליה
הרב אריה שכטר 11 תוצאות

הרב אריה שכטר

הרב אריה שכטר בלשכת אבי דיין, הבוקר
שמועה באלעד: "שוטרים בביתו של אבי דיין"
ו' בתמוז תשעח | 19/06/18 | אבי רבינא | 17 תגובות

בעיר אלעד התרוצצה הבוקר שמועה שקרית על פשיטה של המשטרה על ביתו של חבר המועצה אבי דיין - שבאותה עת היה בלשכתו בפגישה עם הגאון רבי אריה שכטר (חרדים בארץ)

שיעורו של הרב אריה שכטר: בקיאות ושיטות לימוד
שיעורו של הגאון רבי אריה שכטר: בקיאות ושיטות לימוד
כ"ב בכסלו תשעח | 10/12/17 | כיכר השבת

הגאון רבי אריה שכטר, מגדולי בעלי המוסר, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר וחיזוק • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את שיעורו השבועי של הרב • השבוע בשיעור: שבקיאות ושיטות לימוד (יהדות)

שיעורו של הרב אריה שכטר: שלום בית וחינוך ילדים
שיעורו של הגאון רבי אריה שכטר: שלום בית וחינוך ילדים
י"ג באלול תשעז | 04/09/17 | כיכר השבת | 1 תגובות

הגאון רבי אריה שכטר, מגדולי בעלי המוסר, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר וחיזוק • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את שיעורו השבועי של הרב • השבוע בשיעור: שלום בית וחינוך ילדים(יהדות)

שיעורו של הגאון רבי אריה שכטר: חשיבות הבית
שיעורו של הגאון רבי אריה שכטר: חשיבות הבית
י"ח בתמוז תשעז | 12/07/17 | כיכר השבת

הגאון רבי אריה שכטר, מגדולי בעלי המוסר, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר וחיזוק • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את שיעורו השבועי של הרב • השבוע בשיעור: חשיבות הבית (יהדות)

שיעורו של הגאון רבי אריה שכטר: שלום בית וחינוך ילדים
שיעורו של הגאון רבי אריה שכטר: שלום בית וחינוך ילדים
ג' בתמוז תשעז | 27/06/17 | כיכר השבת

הגאון רבי אריה שכטר, מגדולי בעלי המוסר, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר וחיזוק • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את שיעורו השבועי של הרב • השבוע בשיעור: שלום בית וחינוך ילדים (יהדות)

שיעורו של הגאון רבי אריה שכטר:  אחרית הימים
שיעורו של הגאון רבי אריה שכטר: אחרית הימים
י"ז בסיון תשעז | 11/06/17 | כיכר השבת

הגאון רבי אריה שכטר, מגדולי בעלי המוסר, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר וחיזוק • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את שיעורו השבועי של הרב • השבוע בשיעור: אחרית הימים (יהדות)

שיעורו של הגאון רבי אריה שכטר:  ניסי ה' בארץ ישראל
שיעורו של הגאון רבי אריה שכטר: ניסי ה' בארץ ישראל
י"ח באייר תשעז | 14/05/17 | כיכר השבת

הגאון רבי אריה שכטר, מגדולי בעלי המוסר, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר וחיזוק • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את שיעורו השבועי של הרב • השבוע בשיעור: ניסי ה' בארץ ישראל (יהדות)

שיעורו של הגאון רבי אריה שכטר: חבלי משיח
שיעורו של הגאון רבי אריה שכטר: חבלי משיח
כ"ח בניסן תשעז | 24/04/17 | כיכר השבת | 1 תגובות

הגאון רבי אריה שכטר, מגדולי בעלי המוסר, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר וחיזוק • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את שיעורו השבועי של הרב • השבוע בשיעור: חבלי משיח (יהדות)

שיעורו של הרב אריה שכטר: בכל האומות אין בני תורה
שיעורו של הגאון רבי אריה שכטר: בכל האומות אין 'בני תורה'
ח' בניסן תשעז | 04/04/17 | כיכר השבת | 2 תגובות

הגאון רבי אריה שכטר, מגדולי בעלי המוסר, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר וחיזוק • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את שיעורו השבועי של הרב • השבוע בשיעור: הטהרה שבקורבנות (יהדות)

שיעורו של הרב אריה שכטר:  ישראל ערבים זה לזה
שיעורו של הגאון רבי אריה שכטר: ישראל ערבים זה לזה
כ"ג באדר תשעז | 21/03/17 | כיכר השבת

הגאון רבי אריה שכטר, מגדולי בעלי המוסר, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר וחיזוק • "כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את שיעורו השבועי של הרב • השבוע בשיעור: ישראל ערבים זה לזה (יהדות)