הרב חיים אריה חדש 2 תוצאות

הרב חיים אריה חדש

שמחת נישואי בנו של ראש ישיבת 'אור אלחנן'
שמחת נישואי בנו של ראש ישיבת 'אור אלחנן'
כ"ז באב תשעט | 28/08/19 | אבי רבינא

ראשי ישיבות, רבנים ותלמידי ובוגרי ישיבת 'אור אלחנן' השתתפו בשמחת נישואי בנו של ראש הישיבה הגאון רבי חיים אריה חדש, נכד לראש הישיבה הגרמ"מ חדש זצ"ל • צפו (חרדים)

הרב חדש
ראש הישיבה: 'תלמיד עם פלאפון לא כשר שיאכל פה - גזלן'
ח' בתשרי תשעח | 28/09/17 | אלי רוטמן | 28 תגובות

בפתח ישיבת אור אלחנן נתלה מכתבו של ראש הישיבה בו הוא מודיע לתלמידיו, כי מאחר וכידוע "עוון הגזל עלול ח"ו לעכב התפילה ביום כיפור" עליהם להיזהר מלהחזיק אצלם טלפון לא כשר (חרדים)