A4Tech..  cbh db..  hasha  אבישי רוזן
הרב יחזקאל אסחייק 4 תוצאות

הרב יחזקאל אסחייק

דיין האמת: הרבנית רבקה אסחייק ע"ה
דיין האמת: הרבנית רבקה אסחייק ע"ה
ט"ז בשבט תשעז | 12/02/17 | כיכר השבת | 3 תגובות

במהלך השבת נפטרה לבית עולמה הרבנית רבקה אסחייק ע"ה, בת 95 בפטירתה. נטמנה בבית החיים פוניבז' בבני ברק. רכב הסוסיתא שלה זכה להסיע את מרן הרב שך זצ"ל (חרדים)

מרן הגראמ"מ שך ונאמני ביתו
הנאמנים מדברים: 15 שנה לפטירת מרן הרב שך זצ"ל
ט"ז בחשוון תשעז | 17/11/16 | כיכר השבת | 12 תגובות

במלאות חמש עשרה שנה לפטירתו של מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, התכנסו נאמני ביתו הרב יחזקאל אסחייק והרב רפאל וולף לשיחה ארוכה, רבת פרטים, עובדות וזכרונות • השיחה התפרסמה במוסף "יתד נאמן" לקראת היארצייט (חרדים)

הרב יחזקאל אסחייק
הרב יחזקאל אסחייק ל"כיכר השבת": "להכניס את מהפכת האוכל הבריא גם לעולם הישיבות"
ו' בניסן תשעו | 14/04/16 | ישראל כהן | 4 תגובות

הרב יחזקאל אסחייק, ממובילי מהפכת הבריאות במגזר, משבח את מלחמתו של שר הבריאות במזון הלא בריא ובסוכר וקורא להכניס את המהפכה לעולם הישיבות: "יש השתדלות, אבל צריך יותר" (חרדים)

השורה שהשפיעה על הפסיקה
צוואת הרב שך גרמה לפסיקה: ההנהלה החדשה ב'יתד' חוקית
ז' בתמוז תשעב | 27/06/12 | ישראל כהן | 49 תגובות

שעה קלה לאחר פסק הדין שקבע כי ההנהלה החדשה ב'יתד נאמן' - חוקית, מתברר, צוואת מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצ"ל בה קרא להתחשב בדעתו של נאמנו הרב יחזקאל אסחייק ש"היה יודע איך היה דעתי נוטה" - השפיעה על הפסיקה, וגרמה לבית המשפט להכיר בכך שההנהלה החדשה חוקית. ההחלטה המלאה (חרדים)