40  hasha  V  vהגרמ מאזוז
הרב יצחק רלב"ג 2 תוצאות

הרב יצחק רלב"ג

הראש"ל הגר"ש עמאר ונשיא בית הדין הגר"ד לאו
הפגיעה בכבודו של הגר"ש עמאר והדרישה לנזיפה בפקיד
ד' באלול תשעח | 15/08/18 | ישי כהן | 20 תגובות

בקשה של הראש"ל הגר"ש עמאר מחתן לטבול לחומרא הביאה פקיד ברבנות להגיש 'תלונה' לנשיא בית הדין, שבתגובה חטף מתקפה חזיתית ודרישה לנזיפה: "חוצפתו וטפשותו" • כל הפרטים (בארץ)

הרב יצחק רלב"ג
דרישה: לפסול את הרב יצחק רלב"ג בהצבעה על הרב אריה שטרן
י"ח בתשרי תשעה | 12/10/14 | ישראל כהן | 2 תגובות

דרישה דחופה הופנתה ליועץ המשפטי של הרבנות הראשית לפסול את הרב יצחק רלב"ג, חמיו של הרב דוד לאו מלהשתתף בהצבעה היום על כשירותו של הרב אריה שטרן (חרדים)