הרב ישראל ויינגולד 919 תוצאות

הרב ישראל ויינגולד

עירובין פ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עירובין פ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י' בחשוון תשפא | 28/10/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עירובין פ', רביעי, י' חשוון תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עירובין עט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עירובין עט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט' בחשוון תשפא | 27/10/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עירובין עט', שלישי, ט' חשוון תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עירובין עח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עירובין עח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ח' בחשוון תשפא | 26/10/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עירובין עח', שני, ח' חשוון תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עירובין עז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עירובין עז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ז' בחשוון תשפא | 25/10/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עירובין עז', ראשון, ז' חשוון תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עירובין עו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עירובין עו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ו' בחשוון תשפא | 24/10/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עירובין עו', שבת קודש, ו' חשוון תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עירובין עה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עירובין עה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ה' בחשוון תשפא | 23/10/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עירובין עה', שישי, ה' חשוון תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עירובין עד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עירובין עד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ד' בחשוון תשפא | 22/10/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עירובין עד', חמישי, ד' חשוון תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עירובין עג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עירובין עג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ג' בחשוון תשפא | 21/10/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עירובין עג', רביעי, ג' חשוון תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עירובין עב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עירובין עב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ג' בחשוון תשפא | 21/10/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עירובין עב', שלישי, ב' חשוון תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עירובין עא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עירובין עא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ב' בחשוון תשפא | 20/10/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עירובין עא', שני, א' חשוון תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)