חברון  זלזניק  גיטל  גד אלבז
הרב ישראל ויינגולד 334 תוצאות

הרב ישראל ויינגולד

זבחים צז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים צז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ז' באב תשעח | 19/07/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף צז', חמישי, ז' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים צו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים צו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ו' באב תשעח | 18/07/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף צו', רביעי, ו' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים צה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים צה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ה' באב תשעח | 17/07/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף צה', שלישי, ה' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים צד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים צד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ד' באב תשעח | 16/07/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף צד', שני, ד' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים צג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים צג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ג' באב תשעח | 15/07/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף צג', ראשון, ג' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים צא'-צב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים צא'-צב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
א' באב תשעח | 13/07/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף צא'-צב', שישי-שבת, א'-ב' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים צ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים צ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ט בתמוז תשעח | 12/07/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף צ', חמישי, כט' תמוז תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים פט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים פט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ח בתמוז תשעח | 11/07/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף פט', רביעי, כח' תמוז תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים פח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים פח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ז בתמוז תשעח | 10/07/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף פח', שלישי, כז' תמוז תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים פז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים פז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ו בתמוז תשעח | 09/07/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף פז', שני, כו' תמוז תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)