הרב ישראל ויינגולד 946 תוצאות

הרב ישראל ויינגולד

סוכה יז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סוכה יז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ו באב תשפא | 24/07/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוכה דף יז', שבת קודש, טו' אב תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סוכה טז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סוכה טז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ד באב תשפא | 23/07/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוכה דף טז', שישי, יד' אב תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סוכה טו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סוכה טו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ג באב תשפא | 22/07/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוכה דף טו', חמישי, יג' אב תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סוכה יד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סוכה יד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ב באב תשפא | 21/07/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוכה דף יד', רביעי, יב' אב תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סוכה יג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סוכה יג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"א באב תשפא | 20/07/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוכה דף יג', שלישי, יא' אב תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סוכה יב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סוכה יב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"א באב תשפא | 20/07/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוכה דף יב', שני, י' אב תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סוכה יא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סוכה יא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט' באב תשפא | 18/07/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוכה דף יא', ראשון, ט' אב תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סוכה י' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סוכה י' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ז' באב תשפא | 16/07/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוכה דף י', שבת קודש, ח' אב תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סוכה ט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סוכה ט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ז' באב תשפא | 16/07/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוכה דף ט', שישי, ז' אב תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סוכה ח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סוכה ח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ז' באב תשפא | 16/07/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוכה דף ח', חמישי, ו' אב תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)