הרב ישראל ויינגולד 988 תוצאות

יבמות עה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות עה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ' באייר תשפב | 21/05/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות עה', שבת, כ' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות עד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות עד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ט באייר תשפב | 20/05/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות עד', שישי, יט' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות עג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות עג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ט באייר תשפב | 20/05/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות עג', חמישי, יח' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות עב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות עב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ז באייר תשפב | 18/05/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות עב', רביעי, יז' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות עא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות עא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ז באייר תשפב | 17/05/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות עא', שלישי, טז' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות ע • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות ע • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ו באייר תשפב | 16/05/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות ע', שני, טו' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות סט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות סט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ד באייר תשפב | 15/05/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות סט', ראשון, יד' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות סח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות סח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ג באייר תשפב | 14/05/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות סח', שבת, יג' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות סז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות סז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ב באייר תשפב | 13/05/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות סז', שישי, יב' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות סו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות סו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"א באייר תשפב | 12/05/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות סו', חמישי, יא' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)