הרב ישראל ויינגולד 837 תוצאות

הרב ישראל ויינגולד

שבת כח-כט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת כח-כט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט' בניסן תשפ | 03/04/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת כח'-כט', שישי-שבת, ח'-ט' בניסן תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת כז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת כז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ח' בניסן תשפ | 02/04/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת כז', חמישי, ז' בניסן תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת כו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת כו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ז' בניסן תשפ | 01/04/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת כו', רביעי, ו' בניסן תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת כה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת כה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ו' בניסן תשפ | 31/03/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת כה', שלישי, ה' בניסן תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת כד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת כד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ה' בניסן תשפ | 30/03/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת כד', שני, ה' בניסן תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת כג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת כג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ד' בניסן תשפ | 29/03/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת כג', ראשון, ד' בניסן תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת כא-כב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת כא-כב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ב' בניסן תשפ | 27/03/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת כא'-כב', שישי-שבת, ב'-ג' בניסן תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת כ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת כ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
א' בניסן תשפ | 26/03/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת כ', חמישי, א' בניסן תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת יט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת יט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ט באדר תשפ | 25/03/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת יט', רביעי, כט' אדר תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת חי • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת חי • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ח באדר תשפ | 24/03/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת חי', שלישי, כח' אדר תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)