משה גלסנר  משפחת גרוס  נוסה%20נוסה  נועה קירל
הרב ישראל ויינגולד 426 תוצאות

הרב ישראל ויינגולד

מנחות צה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות צה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ה' בכסלו תשעט | 13/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף צה', שלישי, ה' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות צד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות צד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ד' בכסלו תשעט | 12/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף צד', שני, ד' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות צג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות צג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ג' בכסלו תשעט | 11/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף צג', ראשון, ג' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות צא-צב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות צא-צב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
א' בכסלו תשעט | 09/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף צא'-צב', שישי-שבת, א' וב' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות צ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות צ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ל' בחשוון תשעט | 08/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף צ', חמישי, ל' חשוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות פט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות פט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ט בחשוון תשעט | 07/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף פט', רביעי, כט' חשוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות פח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות פח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ח בחשוון תשעט | 06/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף פח', שלישי, כח' חשוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות פז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות פז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ז בחשוון תשעט | 05/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף פז', שני, כז' חשוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות פו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות פו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ו בחשוון תשעט | 04/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף פו', ראשון, כו' חשוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות פד-פה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות פד-פה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ד בחשוון תשעט | 02/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף פד'-פה', שישי-שבת, כד'-כה' חשוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)