יניב בן..  מוטי..  מלך..  יוני z
הרב ישראל ויינגולד 384 תוצאות

הרב ישראל ויינגולד

מנחות מד-מה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות מד-מה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ד בתשרי תשעט | 23/09/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף מד'-מה', ראשון-שני, יד'-טו' תשרי תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות מב-מג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות מב-מג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ב בתשרי תשעט | 21/09/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף מב'-מג', שישי-שבת, יב'-יג' תשרי תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות מא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות מא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"א בתשרי תשעט | 20/09/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף מא', חמישי, יא' תשרי תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות לט-מ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות לט-מ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט' בתשרי תשעט | 18/09/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף לט'-מ', שלישי, ט'-י' תשרי תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות לח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות לח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ח' בתשרי תשעט | 17/09/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף לח', שני, ח' תשרי תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות לז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות לז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ז' בתשרי תשעט | 16/09/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף לז', ראשון, ז' תשרי תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות לה-לו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות לה-לו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ה' בתשרי תשעט | 14/09/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף לה'-לו', שישי-שבת, ה'-ו' תשרי תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות לד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות לד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ד' בתשרי תשעט | 13/09/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף לד', חמישי, ד' תשרי תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות לג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות לג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ג' בתשרי תשעט | 12/09/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף לג', רביעי, ג' תשרי תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות ל-לא-לב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות ל-לא-לב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ט באלול תשעח | 09/09/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף ל'-לא'-לב', ראשון-שני-שלישי, כט אלול תשע"ח וימי ר"ה תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)