הרב ישראל ויינגולד 935 תוצאות

הרב ישראל ויינגולד

יומא ל' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא ל' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ט באייר תשפא | 11/05/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף ל', שלישי, כט' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא כט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא כט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ט באייר תשפא | 11/05/21 | הרב ישראל ויינגולד | 1 תגובות

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף כט', שני, כח' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא כח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא כח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ז באייר תשפא | 09/05/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף כח', ראשון, כז' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא כז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא כז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ו באייר תשפא | 08/05/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף כז', שבת קודש, כו' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא כו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא כו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ה באייר תשפא | 07/05/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף כו', שישי, כה' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא כה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא כה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ד באייר תשפא | 06/05/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף כה', חמישי, כד' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא כד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא כד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ד באייר תשפא | 06/05/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף כד', רביעי, כג' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא כג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא כג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ב באייר תשפא | 04/05/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף כג', שלישי, כב' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא כב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא כב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ב באייר תשפא | 04/05/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף כב', שני, כא' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יומא כא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יומא כא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ' באייר תשפא | 02/05/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף כא', ראשון, כ' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)