הרב ישראל ויינגולד 917 תוצאות

הרב ישראל ויינגולד

שבת קכד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קכד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ז בתמוז תשפ | 08/07/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קכד', רביעי, טז' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קכג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קכג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ו בתמוז תשפ | 07/07/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קכג', שלישי, טו' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קכב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קכב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ד בתמוז תשפ | 06/07/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קכב', שני, יד' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קכא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קכא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ג בתמוז תשפ | 05/07/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קכא', ראשון, יג' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קיט-קכ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קיט-קכ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"א בתמוז תשפ | 03/07/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קיט'-קכ', שישי-שבת, יא'-יב' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קיח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קיח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י' בתמוז תשפ | 02/07/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קיח', חמישי, י' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קיז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קיז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט' בתמוז תשפ | 01/07/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קיז', רביעי, ט' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קטז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קטז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ח' בתמוז תשפ | 30/06/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קטז', שלישי, ח' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קטו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קטו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ח' בתמוז תשפ | 30/06/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קטו', שני, ז' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבת קיד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבת קיד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ו' בתמוז תשפ | 28/06/20 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קיד', ראשון, ו' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)