kv,rxe..
הרב נפתלי וסרמן 982 תוצאות

הרב נפתלי וסרמן

כריתות, דף כ"ז: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כריתות, דף כ"ז: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
י"ז באלול תשעט | 17/09/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום שלישי, מסכת כריתות - דף כ"ז • האזינו (הדף היומי)

כריתות, דף כ"ו: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כריתות, דף כ"ו: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
ט"ז באלול תשעט | 16/09/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום שני, מסכת כריתות - דף כ"ו • האזינו (הדף היומי)

כריתות, דף כ"ה: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כריתות, דף כ"ה: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
ט"ו באלול תשעט | 15/09/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום ראשון, מסכת כריתות - דף כ"ה • האזינו (הדף היומי)

כריתות, דף כ"ד: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כריתות, דף כ"ד: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
י"ד באלול תשעט | 14/09/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • מוצאי שבת קודש, מסכת כריתות - דף כ"ד • האזינו (הדף היומי)

כריתות, דף כ"ג: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כריתות, דף כ"ג: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
י"ג באלול תשעט | 13/09/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום שישי, מסכת כריתות - דף כ"ג • האזינו (הדף היומי)

הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת כי תצא. צפו
הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת כי תצא. צפו
י"ב באלול תשעט | 12/09/19 | כיכר השבת | 1 תגובות

מדי שבוע ב"כיכר השבת", הרב נפתלי וסרמן יגיש בפניכם רעיון מיוחד על הפרשה, שאלות ותשובות, שימלאו את שולחן השבת בביתכם בדברי תורה ופרפראות • צפו (הפרשייה)

כריתות, דף כ"ב: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כריתות, דף כ"ב: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
י"ב באלול תשעט | 12/09/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום חמישי, מסכת כריתות - דף כ"ב • האזינו (הדף היומי)

כריתות, דף כ"א: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כריתות, דף כ"א: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
י"א באלול תשעט | 11/09/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום רביעי, מסכת כריתות - דף כ"א • האזינו (הדף היומי)

כריתות, דף כ': הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כריתות, דף כ': הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
י' באלול תשעט | 10/09/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום שלישי, מסכת כריתות - דף כ' • האזינו (הדף היומי)

כריתות, דף י"ט: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כריתות, דף י"ט: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
ט' באלול תשעט | 09/09/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום שני, מסכת כריתות - דף י"ט • האזינו (הדף היומי)