RUI EUCH  SACARA  אדמה ושמים  אהוד עטרי
הרב נפתלי וסרמן 851 תוצאות

הרב נפתלי וסרמן

בכורות, דף ל"ח: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
בכורות, דף ל"ח: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
כ' באייר תשעט | 25/05/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות בלבד וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • מוצאי שבת קודש, מסכת בכורות - דף ל"ח • האזינו (הדף היומי)

בכורות, דף ל"ז: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
בכורות, דף ל"ז: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
י"ט באייר תשעט | 24/05/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות בלבד וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום שישי, מסכת בכורות - דף ל"ז • האזינו (הדף היומי)

הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת בחוקותי. צפו
הרב נפתלי וסרמן עם רעיון לפרשת בחוקותי. צפו
י"ח באייר תשעט | 23/05/19 | כיכר השבת

מדי שבוע ב"כיכר השבת", הרב נפתלי וסרמן יגיש בפניכם רעיון מיוחד על הפרשה, שאלות ותשובות, שימלאו את שולחן השבת בביתכם בדברי תורה ופרפראות • צפו (הפרשייה)

בכורות, דף ל"ו: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
בכורות, דף ל"ו: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
י"ח באייר תשעט | 23/05/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות בלבד וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום חמישי, מסכת בכורות - דף ל"ו • האזינו (הדף היומי)

בכורות, דף ל"ה: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
בכורות, דף ל"ה: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
י"ז באייר תשעט | 22/05/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות בלבד וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום רביעי, מסכת בכורות - דף ל"ה • האזינו (הדף היומי)

בכורות, דף ל"ד: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
בכורות, דף ל"ד: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
ט"ז באייר תשעט | 21/05/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות בלבד וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום שלישי, מסכת בכורות - דף ל"ד • האזינו (הדף היומי)

בכורות, דף ל"ג: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
בכורות, דף ל"ג: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
ט"ו באייר תשעט | 20/05/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות בלבד וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום שני, מסכת בכורות - דף ל"ג • האזינו (הדף היומי)

בכורות, דף ל"ב: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
בכורות, דף ל"ב: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
י"ד באייר תשעט | 19/05/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות בלבד וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום ראשון, מסכת בכורות - דף ל"ב • האזינו (הדף היומי)

בכורות, דף ל"א: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
בכורות, דף ל"א: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
י"ג באייר תשעט | 18/05/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות בלבד וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • מוצאי שבת קודש, מסכת בכורות - דף ל"א • האזינו (הדף היומי)

בכורות, דף ל': הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
בכורות, דף ל': הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
י"ב באייר תשעט | 17/05/19 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות בלבד וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום שישי, מסכת בכורות - דף ל' • האזינו (הדף היומי)