הרב נפתלי וסרמן 1201 תוצאות

הרב נפתלי וסרמן

שבת, דף מ"ז: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
שבת, דף מ"ז: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כ"ח בניסן תשפ | 22/04/20 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום רביעי, מסכת שבת - דף מ"ז (יהדות)

שבת, דף מ"ו: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
שבת, דף מ"ו: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כ"ז בניסן תשפ | 21/04/20 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום שלישי, מסכת שבת - דף מ"ו (יהדות)

שבת, דף מ"ה: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
שבת, דף מ"ה: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כ"ו בניסן תשפ | 20/04/20 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום שני, מסכת שבת - דף מ"ה (יהדות)

שבת, דף מ"ד: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
שבת, דף מ"ד: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כ"ה בניסן תשפ | 19/04/20 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום ראשון, מסכת שבת - דף מ"ד (יהדות)

שבת, דף מ"ג: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
שבת, דף מ"ג: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כ"ד בניסן תשפ | 18/04/20 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של מוצאי שבת קודש, מסכת שבת - דף מ"ג (יהדות)

שבת, דף מ"ב: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
שבת, דף מ"ב: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כ"ג בניסן תשפ | 17/04/20 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום שישי, מסכת שבת - דף מ"ב (יהדות)

שבת, דף מ"א: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
שבת, דף מ"א: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כ"ב בניסן תשפ | 16/04/20 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום חמישי, מסכת שבת - דף מ"א (יהדות)

שבת, דף מ': הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
שבת, דף מ': הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כ"א בניסן תשפ | 15/04/20 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום רביעי, מסכת שבת - דף מ' (יהדות)

שבת, דף ל"ט: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
שבת, דף ל"ט: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כ' בניסן תשפ | 14/04/20 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום שלישי, מסכת שבת - דף ל"ט (יהדות)

שבת, דף ל"ח: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
שבת, דף ל"ח: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
י"ט בניסן תשפ | 13/04/20 | כיכר השבת

פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום שני, מסכת שבת - דף ל"ח (יהדות)