הרש"ר הירש 8 תוצאות

הרש"ר הירש

הפרשה המחנכת: הילדים בבית - הזדמנות טובה
הפרשה המחנכת: הילדים בבית - הזדמנות טובה
כ"ג באדר תשפ | 19/03/20 | הרב שלמה רוזנשטיין

חינוך והגות בפרשת השבוע ויקהל פקודי , על פי משנתו של הרש"ר הירש מאת הרב שלמה רוזנשטיין (חנוך לנוער)

פרשת תרומה: היהדות אינה דת של טקסים
פרשת תרומה: היהדות אינה דת של טקסים
ב' באדר תשפ | 27/02/20 | הרב שלמה רוזנשטיין

חינוך והגות בפרשת השבוע תרומה, על פי משנתו של הרש"ר הירש מאת הרב שלמה רוזנשטיין (חנוך לנוער)

שמאל דוחה וימין מקרבת במשנת הרש"ר הירש
שמאל דוחה וימין מקרבת במשנת הרש"ר הירש
כ"ה בשבט תשפ | 20/02/20 | הרב שלמה רוזנשטיין

יש בהוראה זו הנחיה ברורה בראש ובראשונה כי חוסר התחשבות בכבודו האישי של החניך, עתיד להביא לכישלון את הרצון להצעידו בדרך הנכונה / פרשת השבוע ע"פ משנתו של הרש"ר הירש (יהדות)

הגות בפרשה: קובעים התוועדות עם הקב"ה
הגות בפרשה: קובעים התוועדות עם הקב"ה
ד' בשבט תשפ | 30/01/20 | הרב שלמה רוזנשטיין

רעיונות חינוכיים בפרשת השבוע 'בא' על פי משנתו של הרש"ר הירש זצ"ל. טורו השבועי של הרב שלמה רוזנשטיין (פרשת השבוע)

אדם מושלם, מכות חינוכיות נאמנות, ושנה של חינוך
אדם מושלם, מכות חינוכיות נאמנות, ושנה של חינוך
כ"ו בטבת תשפ | 23/01/20 | הרב שלמה רוזנשטיין

רעיונות חינוכיים בפרשת השבוע 'וארא' על פי משנתו של הרש"ר הירש זצ"ל. טורו השבועי של הרב שלמה רוזנשטיין (פרשת השבוע)

חנוכה על פי משנתו של הרש"ר הירש
חנוכה על פי משנתו של הרש"ר הירש
כ"ד בכסלו תשפ | 22/12/19 | הרב שלמה רוזנשטיין

לחגוג בצד הנכון, הגראי"ל שטיינמן, וחנוכה של כל דור ודור • טור על חנוכה, במשנתו של הרש"ר הירש (פרשת השבוע)

פרשת ויצא על פי משנתו של הרש"ר הירש
פרשת ויצא על פי משנתו של הרש"ר הירש
ז' בכסלו תשפ | 05/12/19 | הרב שלמה רוזנשטיין

בחירתו של האדם בדרך העולה בית אלוקים, מביאה אליו את ההשגחה העליונה, אשר מביטה בדמותו העליונה כפי שהיא צריכה להיות, ושוב יורדים להביט כיצד מגשים את ייעודו (יהדות)

הפרשה המחנכת / הגות בתורת הרש"ר הירש
הפרשה המחנכת / הגות בתורת הרש"ר הירש
ל' בחשוון תשפ | 28/11/19 | הרב שלמה רוזנשטיין

התהליך שעובר על אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא תהליך הידרדרות במעמדם בעיני הגויים והעמים שסביבם • טור על פרשת השבוע, תולדות, במשנתו של הרש"ר הירש (יהדות)