SUSH EBPKR  אבוחצירא  אהרן רזאל  אופניים
התורה והאומות 1 תוצאות

התורה והאומות

אומרים הם לא, לא תודה. אברהם פריד
האזינו: אברהם פריד מקבל את התורה
ה' בסיון תשע | 18/05/10 | חיה להב | 17 תגובות

בתקליט "אוצרות יהודיים" שר אברהם פריד את שירו של ר´ יום-טוב עהרליך "התורה והאומות". לרגל שבועות, השיר המלא והמיוחד