יגאל גרוס 96 תוצאות

בית כנסת; אילוסטרציה
האם מותר לאכול בבית כנסת?
י"ט באייר תשפב | 20/05/22 | יגאל גרוס

בעקבות דברי הגמרא במסכת מגילה הכותבת שבתי כנסת בחורבנם נשארים קדושים, נעסוק בקדושת בית כנסת. האם מותר לאכול ולנוח בביכ"נ ומה הדין לתלמידי חכמים? (יהדות)

אילוסטרציה
כיצד פועל 'היתר עסקה'?
י"ב באייר תשפב | 13/05/22 | יגאל גרוס

בפרשת השבוע כותבת התורה על איסור הריבית; במהלך הדורות פותח 'היתר עסקה', פתרון הלכתי המתיר להרוויח מהלוואה. על מה מבוסס ההיתר, כיצד הוא התפתח ומי חולק עליו? (יהדות)

מותר לשמוע מוזיקה ווקאלית ב'עומר'?
האם מותר לשמוע מוזיקה ווקאלית בספירת העומר?
ה' באייר תשפב | 06/05/22 | יגאל גרוס | 1 תגובות

למרות השמחה הפחותה, בפועל לא נקבעו מנהגי אבלות. רק לאחר מות תלמידי רבי עקיבא (וכן פוגרומים באשכנז) התווספו במהלך הזמן מנהגי אבלות, ובמנהגים אלו נעסוק (יהדות)

שתילת עץ
האם מותר לשתול עץ מורכב?
כ"ח בניסן תשפב | 29/04/22 | יגאל גרוס

התורה כותבת את איסור כלאיים בעבודות השדה, שאסור לזרוע בשדה ובכרם כלאיים, וחז"ל למדו שכל הרכבת עץ בכלאיים אסורה. איזה מינים נחשבים כלאיים, האם צריך לעקור עץ כלאיים, ומה דין פירות אילן שהורכב באיסור? (יהדות)

על מה צריך להקפיד בעירוב תבשילין?
על מה צריך להקפיד כאשר עושים עירוב תבשילין?
כ' בניסן תשפב | 21/04/22 | יגאל גרוס | 1 תגובות

השנה שביעי של פסח יוצא סמוך לשבת, ונראה את דיני 'עירוב תבשילין', פתרון שהציעו חכמים למקרה מעין זה, המתיר לבשל מיום טוב לשבת. מה ההיגיון בהיתר, ואת פרטיו השונים (פסח)

כיצד ניתן לאכול אפיקומן אחרי חצות?
כיצד ניתן לאכול אפיקומן אחרי חצות?
י"ד בניסן תשפב | 15/04/22 | יגאל גרוס

בחלק מהבתים, לעיתים קריאת ההגדה נמשכת זמן רב ולא מספיקים להגיע ל'שולחן עורך' וכבר מגיע זמן אכילת מצת האפיקומן שאחריה אסור לאכול; האם יש פתרון לכך? (יהדות)

תפילה בכותל
האם מותר להתפלל תפילת נדבה?
ז' בניסן תשפב | 08/04/22 | יגאל גרוס

האם מותר להתפלל תפילת נדבה? נראה את הדיון האם מותר לאדם להוסיף תפילות נדבה על התפילות המקוריות ונראה האם בזמן הזה מומלץ להתפלל תפילות אלו? (יהדות, הפרשה)

קריאה בתורה
מדוע לא מטמאים אדם הרואה צרעת בזמן הזה?
כ"ט באדר ב' תשפב | 01/04/22 | יגאל גרוס

בעקבות התורה הכותבת באריכות על נגע הצרעת, נראה את המחלוקת בין המפרשים האם נגע הצרעת נוהג בזמן הזה. ומדוע בזמן הזה אדם שרואה סימנים העלולים להתפרש כצרעת אינו הולך לכהן? (יהדות)

הלווית מרן זצ"ל
ברכת "חכם הרזים" בהלוויית מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל
כ"ב באדר ב' תשפב | 25/03/22 | יגאל גרוס | 3 תגובות

בעקבות ההלוויה ההמונית של מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, נעסוק השבוע בשאלה מתי צריך לברך את ברכת חכם הרזים? האם צריך לראות את חלקם או כולם, וכן האם דין זה נוהג רק בארץ ישראל? (פרשה)

אילוסטרציה
האם עני חייב במתנות לאביונים?
י"ג באדר ב' תשפב | 16/03/22 | יגאל גרוס

דיני משלוח מנות; המחלוקת האם עני חייב במצווה זו, מחלוקת שייתכן ומושפעת מטעם המצווה. נראה את הגדרת ההלכה של "עני", וכמה סכום הכסף יש לתת כדי לצאת ידי חובה (פורים)