יגאל גרוס 38 תוצאות

יגאל גרוס

קריאת המגילה
האם אשה יכולה לקרוא מגילת אסתר?!
י"ד באדר תשפא | 26/02/21 | יגאל גרוס | 1 תגובות

לכולי עלמא נשים חייבות במצוות היום וביניהן במצוות קריאת מגילה, אך האם נשים יכולות להוציא גברים ידי חובת קריאת המגילה וכיצד אשה שקוראת לנשים צריכה לברך? (חג פורים)

אילוסטרציה
האם חתן וכלה צריכים לצום ביום חופתם?
ז' באדר תשפא | 19/02/21 | יגאל גרוס

במקומות רבים מובא, שמעשי המשכן והמקדש מהווים מעין נישואין בין הקב"ה לעם ישראל; בעקבות כך נעסוק בשאלות המתעוררות ביום החופה כגון האם יש לצום ביום החופה, אם כן, האם גם החתן וגם הכלה צריכים לצום, וכן מדוע נוהגים לשבור כוס בחופה? (יהדות)

ההבדל בין חוקי התורה לבין חוקי חמורבי
ההבדל בין חוקי התורה לבין חוקי חמורבי
ל' בשבט תשפא | 12/02/21 | יגאל גרוס | 1 תגובות

בפרשתנו דינים רבים מדיני המשפטים, דיני עבד עברי, ההורג אדם בשוגג ובמזיד, נגיחת שור וחמור ודין הבא במחתרת ועוד. בעקבות כך נעסוק בהשוואת דינים אלו לחוקי חמורבי (יהדות)

האם מותר לפתוח בקבוק מיץ ענבים בשבת?
האם מותר לפתוח בקבוק מיץ ענבים בשבת?
כ"ג בשבט תשפא | 05/02/21 | יגאל גרוס

אחת מהדיברות במעמד הר סיני - 'זכור את יום השבת לקדשו'. בעקבות כך נעסוק בשתי שאלות הקשורות להלכות שבת: האם מותר לפתוח בקבוקים בשבת והאם מותר לפתוח קופסת שימורים (יהדות)

האם אפשר לקחת חלה קפואה ללחם משנה
האם אפשר לקחת חלה קפואה ללחם משנה
ט"ז בשבט תשפא | 29/01/21 | יגאל גרוס | 3 תגובות

בפרשת השבוע כותבת התורה, שעל בני ישראל ללקוט ביום שישי מנה כפולה של מן, כיוון שאסור ללקוט בשבת. בעקבות כך נעסוק בדיני לחם משנה: כמה לחמים יש לבצוע וכיצד, והאם מותר לקחת חלה קפואה ללחם משנה? (יהדות)

מותר לעיוור להיכנס עם כלב נחייה לביכ"נ?
האם מותר לעיוור להיכנס עם כלב נחייה לבית כנסת?
ט' בשבט תשפא | 22/01/21 | יגאל גרוס

בעקבות מכת חושך, נעסוק השבוע בעניין הקשור לחושך - האם עיוור חייב במצוות, האם הם חייבים בברכות הראייה והאם מותר לעיוור המונהג על ידי כלב נחייה להיכנס עימו לבית הכנסת? (יהדות)

האם צריך לומר "לשם ייחוד" לפני מצוות?
האם צריך לומר "לשם ייחוד" לפני מצוות?
ב' בשבט תשפא | 15/01/21 | יגאל גרוס

בסידורים רבים מודפסים לפני המצוות נוסח 'לשם ייחוד' העוזר בין השאר לכוונה במעשה המצווה, ודנו הפוסקים האם נכון לאומרו? וגם, נעסוק בהאם מצוות צריכות כוונה (יהדות, פרשה)

אילוסטרציה
כיצד חישבו הראשונים את הקץ? / יגאל גרוס
י"ז בטבת תשפא | 01/01/21 | יגאל גרוס | 1 תגובות

בעקבות יעקב ממנו נמנע לגלות את הקץ, נעסוק השבוע במחלוקת התנאים האם אכן אסור לגלות את הקץ וכיצד רבים מהפוסקים, וביניהם הרס"ג, הרמב"ם והרמב"ן, בכל זאת חישבו את הקץ (הפרשה)

האם מותר לשחרר שבוי בכל מחיר שנדרש?
האם מותר לשחרר שבוי בכל מחיר שנדרש?
ג' בטבת תשפא | 18/12/20 | יגאל גרוס

מאז ומתמיד נודעה חשיבות מצוות פדיון שבויים, ויהודים בכל הדורות הוציאו כסף רב, כדי לפדות את אחיהם שנכלאו. בעקבות כך נעסוק השבוע בסוגיית פדיון שבויים (אקטואליה)

האם יש משמעות הלכתית לחלומות?!
האם יש משמעות הלכתית לחלומות?!
כ"ה בכסלו תשפא | 11/12/20 | יגאל גרוס

מכך שחלומות יוסף אכן התקיימו בסוף עולה שלפעמים יש משמעות לחלומות וצריך להתייחס אליהם. כיצד יש להתייחס לחלומות במישור ההלכתי והאם אדם שנודר נדר בחלום חייב לקיימו? (יהדות)