CRUL..  davenen  vrc gnr  אברהם יצחק
יוליוס שלוסר 1 תוצאות

יוליוס שלוסר

הקברים שנפגעו בארגנטינה
6 קברים חוללו בבית הקברות בבואנוס איירס
כ"ה בכסלו תשע | 12/12/09 | ב. ניסני

משחיתי הקברים, חפרו בתוך הקברים ועשו מעשים שלא נראו בעבר