Apple ios..  arukh ub..  TN,  אבא
מזג אוויר 727 תוצאות

מזג אוויר

התחזית: התקררות נוספת, ייתכן גשם מקומי
התחזית: התקררות נוספת, ייתכן גשם מקומי
ט"ו באלול תשעט | 15/09/19 | כיכר השבת | 1 תגובות

מזג האוויר היום יההי בסימן ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. מעונן חלקית, בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מקומי. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה (בארץ)

תחזית: היום התחממות, בשבת ייתכן טפטוף
תחזית: היום התחממות, בשבת ייתכן טפטוף
י"ג באלול תשעט | 13/09/19 | כיכר השבת

מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד נאה, הטמפרטורות יעלו במקצת. בשבת קודש, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות ואף ייתכן טפטוף עד גשם קל (חדשות בארץ)

קטיף פלפלים בעמק יזרעאל
התחזית: ללא שינוי משמעותי בטמפרטרות
י"א באלול תשעט | 11/09/19 | כיכר השבת

מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות. ביום שישי התחממות קלה אך בשבת שוב ירידה בטמפרטורות וייתכן טפטוף בצפון (חדשות בארץ)

שקיעה בשדה רימונים בכפר אחים
התחזית: רגיל, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות
י' באלול תשעט | 10/09/19 | כיכר השבת

מזג האוויר היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפוי מזג האוויר להישאר דומה ורק ביום שישי צפויה התחממות קלה (בארץ)

שדה רימונים בכפר אחים
התחזית: תורגש עלייה קלה בטמפרטורות
ט' באלול תשעט | 09/09/19 | כיכר השבת

מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות אף היא בהרים ובפנים הארץ (בארץ)

נמל תל אביב
התחזית: מעונן חלקית, טפטוף עד גשם קל
ח' באלול תשעט | 08/09/19 | כיכר השבת

מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית. הבוקר צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ (בארץ)

קווי המים שיבנו לעזה ליד קיבוץ נירים
התחזית: תורגש התחממות, הקלה בשבת
ו' באלול תשעט | 06/09/19 | כיכר השבת

מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד נאה. הטמפרטורות תעלנה במקצת בעיקר בדרום הארץ. בשבת קודש, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום (בארץ)

מבנה ארכאולוגי ליד חופי אשדוד
התחזית: ירידה בטמפרטורות ייתכן גשם קל
ד' באלול תשעט | 04/09/19 | כיכר השבת

מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם קל בצפון הארץ ובמישור החוף. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים. מחר דומה (בארץ)

חבצלת בחוף אשדוד
התחזית: ירידה בטמפרטורות הקלה בחום
ג' באלול תשעט | 03/09/19 | כיכר השבת

מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד נאה עם ירידה בטמפרטורות. צפויה הקלה בעומס החום. מחר צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות אך בסוף השבוע יתחמם שוב (בארץ)

מכתש רמון
תחזית: התקררות ומעט הקלה בעומס החום
ב' באלול תשעט | 02/09/19 | כיכר השבת

מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תרדנה במקצת אך תשארנה גבוהות מהרגיל בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות (בארץ)