מכינות הקדם אקדמיות 1 תוצאות

מכינות הקדם אקדמיות

ההנחיות מחייבות לקיים את הלימודים באופן מקוון
החלה הקדם מכינה במרכז האקדמי לב : "לאפשר לכל אחד להשתלב בשוק העבודה"
ח' באב תשפ | 29/07/20 | כיכר בשיתוף מרכז אקדמי לב

השבוע נפתחו הלימודים בקדם המכינה במרכז האקדמי לב. הקדם מכינה מיועדת לסטודנטים חרדים חדשים לקראת לימודי המכינה עצמם שיפתחו לאחר החגים (לימודים, מקודם)