hgec vkk  אבא טורצקי  אברמציק  אדמור..
מלחובקה 1 תוצאות

מלחובקה

הרב משה תמרין
רוסיה: בית-כנסת חדש בעיר מלחובקה
כ"א באייר תשסט | 15/05/09 | כיכר השבת

נשלמות ההכנות לבנייה מחדש של בית כנסת ומרכז יהודי גדול ומרווח, במרכז העיירה מלחובקה, שליד מוסקבה ברוסיה (בתפוצות)