מסכת זבחים 93 תוצאות

מסכת זבחים

זבחים קיח-קיט-קכ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים קיח-קיט-קכ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ט באב תשעח | 10/08/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף קיז', חמישי-שישי-שבת, כח'-כט'-ל' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים קיז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים קיז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ז באב תשעח | 08/08/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף קיז', רביעי, כז' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים קטז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים קטז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ו באב תשעח | 07/08/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף קטז', שלישי, כו' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים קטו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים קטו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ה באב תשעח | 06/08/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף קטו', שני, כה' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים קיב-קיג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים קיב-קיג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ב באב תשעח | 03/08/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף קיב'-קיג', שישי-שבת, כב'-כג' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים קיא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים קיא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"א באב תשעח | 02/08/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף קיא', חמישי, כא' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים קי • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים קי • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ' באב תשעח | 01/08/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף קי', רביעי, כ' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים קט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים קט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ט באב תשעח | 31/07/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף קט', שלישי, יט' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים קח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים קח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ח באב תשעח | 30/07/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף קח', שני, יח' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

זבחים קז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
זבחים קז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ז באב תשעח | 29/07/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף קז', ראשון, יז' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)