מסכת מנחות 90 תוצאות

מסכת מנחות

מנחות קי • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות קי • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ' בכסלו תשעט | 28/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף קי', רביעי, כ' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות קט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות קט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ט בכסלו תשעט | 27/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף קט', שלישי, יט' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות קח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות קח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ח בכסלו תשעט | 26/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף קח', שני, יח' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות קז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות קז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ז בכסלו תשעט | 25/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף קז', ראשון, יז' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות קה-קו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות קה-קו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ו בכסלו תשעט | 23/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף קה'-קו', שישי-שבת, טו'-טז' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות קד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות קד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ד בכסלו תשעט | 22/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף קד', חמישי, יד' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות קג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות קג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ג בכסלו תשעט | 21/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף קג', רביעי, יג' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות קב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות קב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ב בכסלו תשעט | 20/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף קב', שלישי, יב' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות קא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות קא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"א בכסלו תשעט | 19/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף קא', שני, יא' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מנחות ק • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מנחות ק • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י' בכסלו תשעט | 18/11/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף ק', ראשון, י' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)