מסכת מעילה 15 תוצאות

מסכת מעילה

מעילה כא-כב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מעילה כא-כב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט' בתשרי תשפ | 08/10/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מעילה כא'-כב', שלישי-רביעי, ט'-י' תשרי תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מעילה כ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מעילה כ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ח' בתשרי תשפ | 07/10/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מעילה כ', שני, ח' תשרי תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מעילה יט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מעילה יט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ז' בתשרי תשפ | 06/10/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מעילה יט', ראשון, ז' תשרי תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מעילה יז-יח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מעילה יז-יח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ה' בתשרי תשפ | 04/10/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מעילה יז'-יח', שישי-שבת, ה'-ו' תשרי תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מעילה טז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מעילה טז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ד' בתשרי תשפ | 03/10/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מעילה טז', חמישי, ד' תשרי תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מעילה טו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מעילה טו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ג' בתשרי תשפ | 02/10/19 | הרב ישראל ויינגולד | 1 תגובות

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מעילה טו', רביעי, ג' תשרי תש"פ וימי ר"ה תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מעילה יב-יד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מעילה יב-יד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ט באלול תשעט | 29/09/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מעילה יב'-יד', ראשון-שלישי, כט' אלול תשע"ט וימי ר"ה תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מעילה י-יא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מעילה י-יא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ז באלול תשעט | 27/09/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מעילה י'-יא', שישי-שבת, כז'-כח' אלול תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מעילה ט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מעילה ט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ו באלול תשעט | 26/09/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מעילה ט', חמישי, כו' אלול תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מעילה ח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מעילה ח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ה באלול תשעט | 25/09/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מעילה ח', רביעי, כה' אלול תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)