חיילים  מחנה בני..  הרב יצחק..  תיק 4000
מסכת עבודה זרה 81 תוצאות

מסכת עבודה זרה

עבודה זרה עו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עבודה זרה עו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ז בניסן תשעח | 01/04/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עו', ראשון, טז' ניסן תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עבודה זרה עד' -עה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עבודה זרה עד' -עה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ד בניסן תשעח | 30/03/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עד', שישי-שבת, יד'-טו' ניסן תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עבודה זרה עג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עבודה זרה עג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ג בניסן תשעח | 29/03/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עג', חמישי, יג' ניסן תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עבודה זרה עב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עבודה זרה עב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ב בניסן תשעח | 28/03/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עב', רביעי, יב' ניסן תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עבודה זרה עא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עבודה זרה עא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"א בניסן תשעח | 27/03/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עא', שלישי, יא' ניסן תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עבודה זרה ע' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עבודה זרה ע' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י' בניסן תשעח | 26/03/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף ע', שני, י' ניסן תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עבודה זרה סט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עבודה זרה סט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט' בניסן תשעח | 25/03/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף סט', ראשון, ט' ניסן תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עבודה זרה סז' -סח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עבודה זרה סז' -סח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ז' בניסן תשעח | 23/03/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף סז'-סח', שישי-שבת, ז'-ח' ניסן תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עבודה זרה סו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עבודה זרה סו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ו' בניסן תשעח | 22/03/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף סו', חמישי, ו' ניסן תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

עבודה זרה סה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
עבודה זרה סה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ה' בניסן תשעח | 21/03/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף סה', רביעי, ה' ניסן תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)