מסכת ערכין 28 תוצאות

מסכת ערכין

ערכין י • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ערכין י • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ג בסיון תשעט | 26/06/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ערכין י', רביעי, כג' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ערכין ט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ערכין ט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ב בסיון תשעט | 25/06/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ערכין ט', שלישי, כב' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ערכין ח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ערכין ח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"א בסיון תשעט | 24/06/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ערכין ח', שני, כא' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ערכין ז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ערכין ז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ' בסיון תשעט | 23/06/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ערכין ז', ראשון, כ' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ערכין ה-ו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ערכין ה-ו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ח בסיון תשעט | 21/06/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ערכין ה'-ו', שישי-שבת, יח'-יט' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ערכין ד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ערכין ד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ז בסיון תשעט | 20/06/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ערכין ד', חמישי, יז' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ערכין ג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ערכין ג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ז בסיון תשעט | 19/06/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ערכין ג', רביעי, טז' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ערכין ב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ערכין ב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ו בסיון תשעט | 18/06/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ערכין ב', שלישי, טו' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)