מסכת שבועות 41 תוצאות

מסכת שבועות

שבועות מט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבועות מט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ט בטבת תשעח | 16/01/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי סיום מסכת שבועות דף מט', שני, כט' טבת תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבועות מח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבועות מח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ח בטבת תשעח | 15/01/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת שבועות דף מח', שני, כח' טבת תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבועות מז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבועות מז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ז בטבת תשעח | 14/01/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת שבועות דף מז', ראשון, כז' טבת תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבועות מה'-מו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבועות מה'-מו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ה בטבת תשעח | 12/01/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת שבועות דף מה'-מו', שישי-שבת, כה'-כו' טבת תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבועות מד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבועות מד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ד בטבת תשעח | 11/01/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת שבועות דף מד', חמישי, כד' טבת תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבועות מג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבועות מג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ג בטבת תשעח | 10/01/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת שבועות דף מג', רביעי, כג' טבת תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבועות מב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבועות מב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ב בטבת תשעח | 09/01/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת שבועות דף מב', שלישי, כב' טבת תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבועות מא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבועות מא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"א בטבת תשעח | 08/01/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת שבועות דף מא', שני, כא' טבת תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבועות מ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבועות מ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ' בטבת תשעח | 07/01/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת שבועות דף מ', ראשון, כ' טבת תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

שבועות לח'-לט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
שבועות לח'-לט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ח בטבת תשעח | 05/01/18 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת שבועות דף לח'-לט', שישי-שבת, יח'-יט' טבת תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)