מסכת תמורה 29 תוצאות

תמורה לד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
תמורה לד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"א באב תשעט | 22/08/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת תמורה לד', חמישי, כא' אב תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

תמורה לג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
תמורה לג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ' באב תשעט | 21/08/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת תמורה לג', רביעי, כ' אב תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

תמורה לב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
תמורה לב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ט באב תשעט | 20/08/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת תמורה לב', שלישי, יט' אב תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

תמורה לא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
תמורה לא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ח באב תשעט | 19/08/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת תמורה לא', שני, יח' אב תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

תמורה ל • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
תמורה ל • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ז באב תשעט | 18/08/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת תמורה ל', ראשון, יז' אב תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

תמורה כח-כט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
תמורה כח-כט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ו באב תשעט | 16/08/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת תמורה כח'-כט', שישי-שבת, טו'-טז' אב תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

תמורה כז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
תמורה כז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ד באב תשעט | 15/08/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת תמורה כז', חמישי, יד' אב תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

תמורה כו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
תמורה כו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ג באב תשעט | 14/08/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת תמורה כו', רביעי, יג' אב תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

תמורה כה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
תמורה כה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ב באב תשעט | 13/08/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת תמורה כה', שלישי, יב' אב תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

תמורה כד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
תמורה כד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"א באב תשעט | 12/08/19 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת תמורה כד', שני, יא' אב תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)