NAV FURXHV  NGBSK RTYV  אברהם פריד  אחרון..
משה האשל 1 תוצאות

משה האשל

איזה "נוסח" לקדיש של נעילה יודע השטן?
איזה "נוסח" לקדיש של נעילה יודע השטן?
כ"ח בשבט תשעו | 07/02/16 | יאיר טוקר | 1 תגובות

אירוע מיוחד התקיים השבוע בעולם החזנות, כשהחזן משה האשל, אחד החזנים המפורסמים בלונדון, חזר אל המקום ממונו התחיל "מכון תל אביב לחזנות". ומה העירו לו בתפילה הראשונה? (חזנות)