pabgi  www..  www..
משה חמד 2 תוצאות

משה חמד

מרגש. החתן והכלה, הערב
התרגשות ב"אור אלחנן": ה'אלטערע' של הישיבה התחתן
ד' באלול תשעו | 07/09/16 | ישי כהן | 24 תגובות

משה חמד, ה'אלטערער' - הבחור המבוגר ביותר - של ישיבת "אור אלחנן", נישא באירוע מרגש. חבריו ובוגרי הישיבה הגיעו לשמוח יחד עמו ועם הכלה. תיעוד מיוחד מהאירוע (חרדים)

הזוג המאושר, מזל טוב
התרגשות באור אלחנן: ה'אלטערע' התארס
כ"ח בתמוז תשעו | 03/08/16 | ישראל כהן | 33 תגובות

לצד התפילות והדאגה הרבה לשלומו של ראש הישיבה השרוי במצב קשה, ב'אור אלחנן' קיבלו בשמחה גדולה את ההודעה על אירוסיו של התלמיד המבוגר ביותר בישיבה (חדשות,חרדים)