משומד 3 תוצאות

ציור דמיוני של שבתי צבי מקבל אורחים בעת מאסרו
האם ניתן לצטט מי שהשתייך ל'שבתאים'?
ח' בתשרי תשפב | 14/09/21 | ישראל שפירא | 7 תגובות

אנו עוסקים ברבי אברהם היכיני שמצוטט בספרים למרות שהיה "שבתאי", ממאמיניו הגדולים של שבתאי צבי שר"י. האם נתין לצטט אותו וכיצד הגיבו ב'יתד נאמן' לתהיה?! (היסטוריה)

משיח השקר שבתי צבי
ה'משומד' שלא תקע והקשר לכת השבתאית
ז' בתשרי תשפב | 13/09/21 | ישראל שפירא | 5 תגובות

לפי חלק מהמקורות, רבי אברהם היכיני מרבני קושטא היה זה שנימק מדוע המשומד לא הצליח לתקוע בשופר; ישראל שפירא בהצצה למי שהיה מגדולי מקורביו של שבתאי צבי שר"י וימ"ש (היסטוריה)

ה'משומד' שלא הצליח לתקוע לפני הסולטן
ה'משומד' שלא הצליח לתקוע לפני הסולטן
ו' בתשרי תשפב | 12/09/21 | ישראל שפירא | 5 תגובות

לפני שנים רבות בטורקיה, יהודי שהתאסלם רח"ל הלך לארמון של סולטאן האימפריה העות'מאנית, אך לא הצליח לתקוע עם השופר; מה הסיבה לכך והאם מדובר בסיפור אמיתי? (היסטורי)