נובל אנרג'י 1 תוצאות

נובל אנרג'י

חדר בקרה אסדת לוויתן הזרמת גז ראשון
החלה הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן
ה' בטבת תשפ | 02/01/20 | כיכר בשיתוף

פרויקט האנרגיה הגדול בתולדות המדינה הושלם לפי לוח הזמנים שעליו התחייבו שותפות לוויתן במסגרת מתווה הגז. לראשונה הופכת המדינה ליצואנית גז טבעי (בארץ, מקודם)