hgbeh fvi  prjh nhtnh  אבי אבידני  אבי אילסון
סגולה לפרנסה 5 תוצאות

סגולה לפרנסה

אילוסטרציה
סגולה לפרנסה: בואו לקרוא את 'פרשת המן'
ט' בשבט תשעט | 15/01/19 | כיכר השבת | 2 תגובות

ביום שלישי של פרשת בשלח - היום! - יש סגולה מיוחדת לומר את פרשת המן - שניים מקרא ואחד תרגום, כסגולה גדולה לפרנסה טובה ובשפע, כפי המקובל מרבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע | בפנים: פרשת המן ותפילה לפרנסה (יהדות)

סגולה לפרנסה ושפע
חלת המפתח שלך: הסגולה הנפלאה לפרנסה בשפע
כ"ו בניסן תשעח | 11/04/18 | יהודית חורי | 19 תגובות

השבת זה קורה, כולנו נאפה את 'חלת המפתח' הידועה בשבת שאחרי חג הפסח כסגולה לפרנסה בשפע * יהודית חורי מביאה את טעמי הסגולה הנפלאה ואת מקורה, וגם טיפים נפלאים לחלה מוצלחת

תפילה. אילוסטרציה
הסגולה לפרנסה: לקרוא היום פרשת המן
ט' בשבט תשעו | 19/01/16 | כיכר השבת | 3 תגובות

ביום שלישי של פרשת בשלח (היום!) יש סגולה לומר את פרשת המן - שנים מקרא ואחד תרגום, כפי המקובל מרבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע, וזאת כסגולה גדולה לפרנסה • בפנים: פרשת המן (יהדות)

סגולת היום לפרנסה: פרשת המן
סגולה לפרנסה: לקרוא היום פרשת המן - שניים מקרא ואחד תרגום
ז' בשבט תשעה | 27/01/15 | כיכר השבת | 10 תגובות

חז"ל אמרו כי "כל מי שיאמר פרשת המן בכל יום לא תחסר לו פרנסה" וסגולה מיוחדת לומר את פרשת המן – שניים מקרא ואחד תרגום – ביום שלישי בשבוע שקוראים בו את פרשת "בשלח" (יהדות)

פרשת המן
סגולת היום: "פרשת המן", שניים מקרא
ו' בשבט תשעד | 07/01/14 | הרב חיים פוקס | 37 תגובות

"פרשת המן" סגולה לפרנסה? כל השנה או רק ביום שלישי של פרשת בשלח? הרב חיים פוקס מביא מקורות, ואנחנו את "פרשת המן" (סגולות)