סיפור למוצ"ש 6 תוצאות

סיפור למוצ"ש

קבר הבעל שם טוב
ר' יוסף שאל את הבעש"ט - זה כתוב בזוהר?
י"ט באייר תשפא | 01/05/21 | הרב אהרון ראובן

רבי יונה קמינקער, הוציא משלוח שוורים, כדאי למכור אותם, והיה זה בזמן מלחמה בין יוון לכפרים, ר' יוסף מקמינקע נשלח אל הבעש"ט - וכשהגיע היה באמצע הסעודה / למוצ"ש (ארץ)

אילוסטרציה
מה הבעש"ט כיוון כשאכל בסעודת פדיון הבן
י"ב באייר תשפא | 24/04/21 | הרב אהרון ראובן | 1 תגובות

בסוף סעודת פדיון הבן, לקח הבעל שם טוב הקדוש פרוסת לחם ולעס אותה, עד שפניו האדימו, והיה נראה שהרגשותיו משתנים ומתחלפים // סיפור חסידי למוצאי השבת (אקטואליה)

אילוסטרציה
כשרבי מנחם מנדל התחנן: רבש"ע תשלח לי דג לשבת
ה' באייר תשפא | 17/04/21 | הרב אהרון ראובן | 1 תגובות

בהגיע יום שישי, ערב שבת קודש, ולקראת השבת כמעט לכו ונלכה, בביתו של רמ"מ מוויטבסק – אין דגים לשבת, הרב יצא לכנרת וקרא בקול לאלוקיו // סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידי)

ציון הבעש"ט
מה קרה לבעל שם טוב בשבת שלפני הפסח
ז' בניסן תשפא | 20/03/21 | הרב אהרון ראובן

לפני תפילת מוסף בשבת לפני פסח הסיר הבעל שם טוב הקדוש את הטלית ויצא לחצר בית הכנסת וראה נערים מוליכים דוב ורצים אחריו // סיפור חסידי מהבעש"ט למוצ"ש (חסידים)

ציון הבעש"ט
מדוע נתן האיכר את שטר החוב לבעש"ט?
כ"ט באדר תשפא | 13/03/21 | הרב אהרון ראובן | 1 תגובות

הכפרי סיפר לבעל שם טוב הקדוש שמצבו טוב, שאלו הבעל שם טוב הקדוש: "יש לך סוסים טובים? נלך לראות אותם" והלכו יחדיו לאורווה // סיפור חסידי מהבעש"ט למוצאי שבת (חסידים)

ציון הבעש"ט
מה עשה הבעש"ט הקדוש בחג הפורים?
ט"ו באדר תשפא | 27/02/21 | הרב אהרון ראובן

לפני שעזב הבעל שם טוב את בית המרזח הוא ניגש לשלושת ילדיו של בעל בית המרזח ואמר להם, נכון שנהניתם מקולו של הילד? סיפור חסידי למוצ"ש, על פורים בצל הבעש"ט (חסידים)