JBI CI TRH  אבוחצירא  אבי אילסון  אברכים..
עבודה בעמידה 1 תוצאות

עבודה בעמידה

עבודה בעמידה. למה שלא תנסו, בעצם?
לעבוד בעמידה: "ישיבה ממושכת מקצרת את החיים"
י"א באדר תשעה | 02/03/15 | חיה כהן

כל הסיבות הטובות לעבור לעבוד בעמידה: גוף האדם אינו בנוי לישיבה ממושכת ושעות המשרד הארוכות גורמות לו נזק רב שגם פעילת גופנית לא תוכל לתקן. עבודה בעמידה מגבירה את קצב חילוף החומרים ומשפרת את האנרגיה • לא תנסו? (בריאות)