עזרה נפשית 1 תוצאות

עזרה נפשית

נאך דער אומגליק? מיר זענען דא פאר אייך
נאך דער אומגליק? מיר זענען דא פאר אייך
כ"ב באייר תשפא | 04/05/21 | כיכר השבת | 5 תגובות

רשב"יס יארצייט איז אין אײן רגע צעשאסען געוואָרן. אשװערער חורבן האט זיך אנגעקלאפט אויף אונזערע פענסטערס. "כיכר" איז דאָ פֿאַר אייך צו העלפן מיט די שרעקליכע סצענעס (ארץ)